​Help, ik heb een aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek kan heel aantrekkelijk zijn. U hoeft namelijk niets af te lossen tijdens de looptijd, dat doet u in één keer aan het einde van de looptijd. Tijdens de looptijd betaalt u alleen rente. De maandlasten zijn dus relatief laag. Maar hoe zit het precies met aflossen? En kunt u de hypotheek omzetten naar een andere hypotheekvorm, zoals een annuïteitenhypotheek? We zetten de kenmerken, voordelen en risico’s van de aflossingsvrije hypotheek voor u in een overzicht.

​Aflossingsvrije hypotheek: de basis van deze hypotheekvorm

In tegenstelling tot een lineaire hypotheek of annuïteiten hypotheek lost u een aflossingsvrije hypotheek pas af aan het einde van de looptijd. In één keer. Gedurende de looptijd betaalt u alleen rente, die vaak ook nog aftrekbaar is. Zo blijven uw maandlasten laag. In ieder geval lager dan die van andere hypotheekvormen, waar u ook elke maand een deel van de lening aflost. 


De hypotheek onder water

Veel klanten hebben een (geheel of gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek. Toch is een aflossingsvrije hypotheek niet voor iedereen geschikt en is het verstandig goed na te denken en zich te laten adviseren of er geen aanpassing gewenst is. De kans is namelijk aanwezig dat uw woning minder waard wordt, terwijl de hypotheek niet mee daalt. Als u door een daling van woningwaarde met een restschuld achterblijft, staat uw woning ‘onder water’. Zo’n situatie kan een eventuele verhuizing bemoeilijken. En er moet tijdig nagedacht worden of en hoe de aflossingsvrije hypotheek op einddatum wordt afgelost of wat de voorwaarden en mogelijkheden zijn de hypotheek te verlengen.

​Hogere woonlasten tijdens uw pensioen

Ook op de lange termijn brengt een aflossingsvrije hypotheek risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld als u met pensioen​ gaat. Uw inkomen daalt, maar uw lasten blijven gelijk, waardoor het aandeel woonlasten toeneemt. Bovendien mag u in Nederland maar dertig jaar gebruik maken van hypotheekrenteaftrek en als deze vervalt, nadat u met pensioen gaat, zullen de hypotheeklasten tijdens uw pensioen toenemen.


Oplossingen om uw maandbedrag te verlagen

Om de maandelijkse lasten te verlagen kunt u extra aflossen op uw hypotheek. Het rentepercentage blijft dan hetzelfde, maar de hoogte van de hypotheek wordt lager waardoor u per saldo minder rente moet betalen. Tussendoor aflossen kan op twee manieren: eenmalig een groot bedrag of periodiek kleine beetjes. Uw mogelijkheden en noodzaak hangen onder andere af van de omvang van de aflossingsvrije hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning, de resterende looptijd van uw hypotheek en uw financiële situatie. Een andere optie is vermogen opbouwen, bijvoorbeeld op een spaarrekening. Dat kunt u dan gebruiken om uw hypotheek af te lossen aan het einde van de looptijd. 


Let op: als u een extra aflossing doet, komt u mogelijk in een lagere risico categorie waardoor uw rente omlaag kan. Omdat de spaarrente op dit moment erg laag is, kan het slimmer zijn extra af te lossen in plaats van vermogen op te bouwen door te sparen.

​Einde looptijd van de hypotheek

Ook als uw aflossingsvrije hypotheek afloopt, heeft u een paar opties. De eerste is om de hypotheek in één keer af te lossen. Dat doet u bijvoorbeeld met de verkoopopbrengsten van uw woning of met uw opgebouwde vermogen. Als het voor u betaalbaar blijft en de bank akkoord gaat, is verlengen een optie, bijvoorbeeld als u het bedrag niet in één keer kunt betalen. Ook zal dan bekeken worden welke mogelijkheden en voorwaarden er zijn de aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een lineaire of annuïtaire hypotheek en tegen welke looptijd. Gevolg is wel dat de maandlasten zullen stijgen.

Stel: u heeft een aflossingsvrije hypotheek van EUR 100.000 afgesloten met een rentepercentage van 3%. Per maand betaalt u dan EUR 250 aan rente en niets aan de aflossing van de lening. De maandlasten van een annuïteitenhypotheek met een looptijd van 20 jaar en hetzelfde rentepercentage: EUR 555. Voor een lening van vijf jaar korter betaalt u maandelijks EUR 691, voor een hypotheek van 10 jaar zelfs EUR 966.


Een onafhankelijke hypotheekadviseur helpt u graag

Belangrijk om te weten is, dat we altijd zoeken naar de beste oplossing die betaalbaar is. Ook als u de hypotheek niet in één keer kunt terugbetalen. Het belangrijkste is namelijk dat u zorgeloos blijft wonen. Heeft u nog vragen? Kijk dan op onze website, mail ons via service@florius.nl of bel ons op 033 - 752 50 00. Bespreek met uw hypotheekadviseur wat voor uw situatie de beste oplossing is.


​​Meer informatie