​​Van de pannen tot de grond: een wakkere VvE regelt alles

Heeft u een appartement gekocht of een woning met gezamenlijke voorzieningen, dan bent u automatisch lid geworden van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Hierin beslist u mee over de gemeenschappelijke zaken in het gebouw: van een simpele verfbeurt voor de kozijnen tot misschien wel een nieuwe fundering onder het pand. Een gezonde VvE heeft een betrokken bestuur en genoeg geld in kas voor onderhoud en reparaties. Heeft u het idee dat uw VvE in slaap is gesukkeld? Schud deze dan zo gauw mogelijk wakker.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid​​

Als eigenaar van een appartement heeft u niet alleen een woning gekocht, maar ook een aandeel in het gebouw waarin u woont. Daarmee bent u medeverantwoordelijk voor het onderhoud aan alle gemeenschappelijke onderdelen van het pand: denk aan de gevel, het dak en de gangen die u deelt met uw buren. Raakt er iets aan deze algemene onderdelen beschadigd, dan betaalt de VvE de reparatie. U draagt maandelijks servicekosten af om te zorgen dat er genoeg geld in kas zit voor groot en klein onderhoud.

 

Zo ziet een gezonde VvE eruit

Een VvE hoort aan verschillende eisen te voldoen. Zo moet er in elk geval één keer per jaar een algemene ledenvergadering plaatsvinden. Hierin beslissen de eigenaren gezamenlijk over aanpassingen aan het pand, de begroting voor het nieuwe jaar en de hoogte van de servicekosten. Ook moet er altijd een jaarrekening worden opgesteld. En de VvE is verplicht een reservefonds op te bouwen voor bijzondere uitgaven. Een goed functionerende VvE heeft een bestuur en vaak één of meer commissies, bijvoorbeeld voor de kas en het technisch beheer. Ook moet iedere VvE ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

 ​

Houd uw VvE bij de les

We hopen dat in uw appartementencomplex alles goed is geregeld. Dat is prettig voor uzelf én goed voor de waarde van uw woning. Helaas kunnen VvE's ook in 'slaap' vallen.​ Er is dan bijvoorbeeld geen bestuur of reservefonds, of er wordt niet jaarlijks vergaderd. In dat geval is het verstandig om de vereniging wakker te schudden. Want als de kas niet wordt bijgehouden en er lange tijd niets aan het gebouw gebeurt, dan kan het zijn dat u straks in één keer veel geld moet inleggen voor achterstallig onderhoud. Vereniging Eigen Huis heeft een stappenplan opgesteld waarmee ingeslapen VvE's weer tot leven komen.


Meer informatie

​​​Naar alle nieuws​berichten