​Wat is erfpacht en wat moet u er over weten? 

Als u een huis koopt, verwacht u dat u ook eigenaar bent van de grond onder het huis. Toch is dat niet altijd het geval. Het kan namelijk zijn dat een huis op grond met erfpacht staat. Als u een huis koopt op grond met erfpacht, blijft iemand anders eigenaar van de grond; in feite koopt u alleen het recht om erop te wonen. Erfpacht komt veel voor in de grote steden, en is vaak onderwerp van di​scussie. Is het nog van deze tijd om grond te verpachten? In dit artikel leggen we uit wat het betekent om in een huis met erfpacht te wonen.

​​

Hoe betaalt u voor grond met erfpacht?

Woont u in een huis met erfpacht, dan betaalt u elk (half)jaar erfpachtcanon: een soort huur voor de grond onder uw huis. De grondeigenaar legt de hoogte van de canon voor een lange periode vast, zodat u weet met welke vaste lasten u rekening moet houden. Deze kunt u bovendien aftrekken van de belasting. Loopt uw erfpachtcanon bijna af? Dan kan het zijn dat de eigenaar van de grond de canon herziet, en uw maandelijkse kosten stijgen. Voor potentiële kopers is het moeilijk inschatten of ze de maandelijkse kosten kunnen opbrengen, omdat ze vaak niet wat het nieuwe canonbedrag wordt. Als potentieel huizenkoper is het dus essentieel om hiernaar te informeren als u vermoedt dat het huis op grond met erfpacht staat. ​​

​Pachten van de overheid of een particulier

Er zijn twee soorten erfpacht: gemeentelijke en particuliere. 


Gemeentelijke erfpacht

Vooral in grote steden kan grond erg kostbaar zijn. Daarom gebruiken sommige gemeentes erfpacht als middel om huizen betaalbaar te houden; de huizen zouden hier fors duurder worden als de grondprijs in de koopsom werd meegerekend. Gemeentelijke erfpacht bestaat al meer dan een eeuw en is redelijk stabiel: de canon wordt altijd voor een lange periode vastgelegd, bijvoorbeeld voor vijftig jaar. Voor Amsterdamse nieuwbouwwoningen geldt sinds 1 juli zelfs eeuwigdurende erfpacht​, waarbij de canon voorgoed vaststaat. 


Particuliere erfpacht

Ook particulieren kunnen ervoor kiezen om hun grond te verpachten. Koopt u een huis met particuliere erfpacht, dan is de grond onder uw huis bijvoorbeeld van een vastgoedeigenaar of VvE. 


Afkopen van erfpacht kan voordelig zijn

Het kan aantrekkelijk zijn om de erfpachtcanon voor een bepaalde periode af te kopen. Bent u bijvoorbeeld van plan om lang in uw huis te blijven wonen, dan kan een grote som in één keer voordeliger uitpakken dan een betaling in kleine jaarlijkse bedragen. Ook kan een afgekochte canon uw huis extra interessant maken voor potentiële kopers. Denkt u erover om uw canon af te kopen? Overleg dan goed met uw hypotheekadviseur. Deze zet de voor- en nadelen tegen elkaar af en vertelt u of afkopen de moeite waard is. 


Huis kopen op grond met erfpacht?

Ook voor het kopen van een huis op grond van erfpacht is het verstandig om contact op te nemen met een onafhankelijke hypotheekadviseur​. En wilt u weten wat u kunt lenen voor de aankoop van een huis? Bereken dan uw maximale hypotheek. ​