​Wat u moet weten over de WOZ-waarde

Begin dit jaar heeft u de nieuwe WOZ-waarde van uw woning ontvangen. Is uw huis duurder of goedkoper geworden ten opzichte van vorig jaar? Afhankelijk van uw situatie, kan een hoge of lage waarde gunstig zijn.

 

WOZ: wat de gemeente van uw woning vindt

Huizen, bedrijfspanden en stukken grond: alle onroerende zaken in Nederland hebben een WOZ-waarde. Het is de waarde die de gemeente aan de zaak toekent, op basis van gegevens als ligging, inhoud en oppervlakte. De peildatum is altijd 1 januari van het vorige jaar. De WOZ-waarde is niet hetzelfde als de marktwaarde: u kunt uw huis onder en boven de WOZ-waarde verkopen (het liefst natuurlijk erbóven). Als het goed is, heeft u de nieuwe WOZ-waarde van uw woning inmiddels ontvangen; gemeenten doen de beschikking elk jaar in januari of februari de deur uit.

 

Lage waardering, lage lasten

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel gemeentelijke belasting u moet betalen, zoals onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en waterschapsbelasting. Daarnaast telt de WOZ-waarde mee in de berekening van uw inkomsten- en erfbelasting. De regel is dat hoe meer uw woning waard is, hoe meer belasting u betaalt. Voor veel huizenbezitters is dat een reden om bezwaar te maken tegen de nieuwe WOZ-waarde. Ze proberen de waarde te verlagen, zodat ze minder belasting hoeven af te dragen. 

 

Wees op tijd met uw bezwaar

Denkt u dat uw woning te duur is ingeschat, dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken. Dat moet wel op tijd: u heeft tot zes weken na dagtekening van de beschikking om een bezwaarschrift in te dienen. Binnen deze periode kunt u ook een pro-formabezwaar aanleveren, zodat u meer tijd heeft om uw echte bezwaar te onderbouwen. Het is belangrijk dat u goed beargumenteert waarom de WOZ-waarde volgens u niet klopt. Ook is het goed om een tegenvoorstel te doen. U moet dus ongeveer weten welke waarde u reëel vindt. 

 

Hoge waarde heeft z'n voordelen

Maar een lage WOZ-waarde is niet altijd voordeliger. Wanneer u uw huis wilt verkopen, kan een hoge waardering er juist voor zorgen dat kopers hun bod hoger inzetten. De WOZ-waarde van uw woning is vrij opvraagbaar, dus iedereen kan opzoeken op welk bedrag uw huis getaxeerd is. Bovendien vermeldt uw makelaar de WOZ-waarde altijd in de verkoopfolder. Het kan dus lonen om het tegenovergestelde te doen, en u in te zetten voor een hógere WOZ-waarde. Ook dat kan via een bezwaarschrift naar de gemeente.


Meer weten?

Meer informatie over de WOZ-waarde vindt u op de websites van het Rijk en het K​ada​ster.