ZZP Hypotheek en arbeidsongeschikt

​​ZZP’er, hypotheek en arbeidsongeschiktheid

Als u onverhoopt niet meer kunt werken door ziekte of omdat u arbeidsongeschikt raakt, heeft dit vaak consequenties voor uw inkomen. Dit geldt zeker als u zzp’er​ bent en niet meer standaard verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid. Dit in tegenstelling tot werknemers die in loondienst zijn. Voor zzp’ers is er niet zoiets als de ziektewet. Als u niet kunt werken, heeft u geen inkomen. Bent u zzp’er én woningeigenaar, dan kan de betaling van uw hypotheek moeilijk worden als u arbeidsongeschikt raakt en niet (meer) kunt werken. 


Financieel risico ​

Arbeidsongeschikt raken wanneer u een hypotheek heeft, is een financieel risico. Vooral als de arbeidsongeschiktheid langdurig of permanent is. U gaat er dubbel op achteruit. Niet alleen komt er minder geld binnen, u betaalt netto ook meer voor uw hypotheek. Door uw lagere inkomen komt namelijk uw hypotheekrenteaftrek lager uit. Een goede reden dus om te bedenken of u bepaalde risico’s als zzp’er wilt afdekken. 
 

Verzeker u als zzp’er tegen het risico van arbeidsongeschiktheid

Om ervoor te zorgen dat u toch uw hypotheek kunt blijven betalen als u arbeidsongeschikt raakt, kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Bij het afsluiten van uw hypotheek wordt dit ook geadviseerd. Sommige hypotheekverstrekkers stellen een arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfs verplicht.  

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een veelgehoord argument om geen AOV af te sluiten is dat AOV’s te duur zijn voor zzp’ers. Maar de premiehoogte is afhankelijk van de keuzes die u zelf maakt. Zo zijn er complete arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, maar u kunt ook een goedkopere AOV afsluiten die bijvoorbeeld alleen in het geval van ernstige aandoeningen uitkeert. Ook bepaalt u vaak zelf hoe hoog het bedrag minimaal moet zijn dat u maandelijks uitgekeerd krijgt bij arbeidsongeschiktheid. Hoe hoger dat bedrag, des te hoger de verzekeringspremie. De AOV-premie is voor zzp’ers volledig fiscaal aftrekbaar, dus de overheid betaalt ook mee.

 

NHG als u uw huis gedwongen moet verkopen

Heeft u geen verzekering afgesloten, raakt u onverhoopt arbeidsongeschikt en lukt het niet meer uw hypotheek te betalen? De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt een vangnet als u uw hypotheek niet meer kunt betalen door werkloosheid, scheiding of arbeidsongeschiktheid. Als u uw huis gedwongen moet verkopen met een restschuld op uw hypotheek, kan de NHG deze kwijtschelden. 

Lees meer over een hypo​theek met NHG​ ​

Woonlastenverzekering

De NHG helpt u alleen uit de problemen als u uw huis gedwongen moet verkopen, maar wellicht wilt u liever in uw huis blijven wonen. Soms kunt u met uw hypotheekverstrekker oplossingen bedenken. Een andere optie is de woonlastenverzekering. Dit is eigenlijk een beperkte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met als verschil dat u bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering het inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid  (of een deel daarvan) uitgekeerd krijgt. Bij een woonlastenverzekering is dat alleen het bedrag dat u nodig hebt om uw woonlasten te voldoen. Het kan om een vast maandelijks bedrag gaan of om een bepaald percentage van uw hypotheeklasten. Omdat een woonlastenverzekering minder uitkeert dan een AOV, is de premie ook lager.

 

Let bij het afsluiten van een woonlastenverzekering goed op in welke specifieke situatie u wel en niet verzekerd bent. In sommige gevallen krijgt u bij arbeidsongeschiktheid niet of slechts tijdelijk uitgekeerd. Kies deze verzekering dus zorgvuldig en ga niet over één nacht ijs. Raadpleeg uw onafhankelijke hypotheekadviseur voor uw persoonlijke situatie. ​


Meer informatie

​​Hypotheek en arbeidsongeschikt

ZZP en hypotheek