​Hybride Bankspaar Hypotheek

Deze hypotheekvorm kunt u niet meer afsluiten bij Florius. Het is ook niet mogelijk om uw huidige hypotheekvorm om te zetten naar deze hypotheekvorm. 


Zo werkt de Hybride Bankspaar Hypotheek

De Hybride Bankspaar Hypotheek van Florius bestaat uit een lening(deel) en een aan Florius verpande bankspaarrekening en/of een beleggersrekening. U heeft bij het afsluiten van de hypotheek gekozen voor de bankspaar of de belegging variant. 


Het leningdeel en de bankspaarrekening en/of beleggersrekening zijn aan elkaar gekoppeld. Tijdens de looptijd van de lening lost u niet af op dit leningdeel bij Florius. U betaalt maandelijks rente aan Florius. Voor de bankspaar-/beleggingsrekening heeft u eenmalig een bedrag gestort of u betaalt een periodieke inleg. 


Het doel van de Hybride Bankspaar Hypotheek is dat u aan het eind van de looptijd van de lening met het bij de verzekeraar opgebouwde vermogen het leningdeel helemaal of gedeeltelijk aflost.


​De Hybride Bankspaar Hypotheek met een bankspaarrekening

De spaarinleg bestaat uit spaarpremie en risicopremie. De spaarpremie is een inleg op de spaarrekening om het afgesproken doelkapitaal op te bouwen. De risicopremie is voor de overlijdensrisicoverzekering. De rentevergoeding op de bankspaarrekening is gelijk aan de rente voor het leningdeel van de Hybride Bankspaar Hypotheek. ​

De feiten op een rij voor Bankspaar 

  • Uw doelkapitaal is aan het einde van de looptijd gegarandeerd als u voor de bankspaar variant heeft gekozen. Hiermee wordt het leningdeel helemaal afgelost;
  • Optimaal belastingvoordeel als u voldoet aan de fiscale voorwaarden. Kijk hiervoor op Belastingdienst.nl​ of vraag uw hypotheekadviseur;
  • Vaste maandlasten tijdens de gekozen rentevastperiode.​


Gevolgen van renteherziening bij Bankspaar 

Aan het einde van een rentevastperio​de​ wordt de hypotheekrente van uw Hybride Bankspaar leningdeel herzien. Afhankelijk van de dan geldende rente gaat u meer of minder betalen. Bij de bankspaarrekening wordt uw inleg herberekend op basis van deze nieuwe rente.

 

Bij een renteverlaging

Als u minder rente betaalt over uw Hybride Bankspaar leningdeel, dan daalt ook de rente die u krijgt over het bedrag op uw bankspaarrekening. Verandert er verder niets aan uw leningdeel, dan stijgt de maandelijkse inleg op uw bankspaarrekening. Een lagere rente betekent dus niet dat uw maandbedrag lager wordt, uw premie stijgt.


Bij een renteverhoging

Als u meer rente betaalt over uw Hybride Bankspaar leningdeel, dan stijgt ook de rente die u krijgt over het bedrag op uw bankspaarrekening. Verandert er verder niets aan uw leningdeel, dan daalt de maandelijkse inleg op uw bankspaarrekening. Een hogere rente betekent dus niet dat uw maandbedrag hoger wordt. Uw inleg daalt. 

​De Hybride Bankspaar Hypotheek met een beleggingsrekening

Het vermogen op de einddatum is niet gegarandeerd omdat de groei van dit bedrag afhankelijk is van beleggingsrendementen.


De feiten op een rij

  • U heeft naast uw hypotheek een beleggingsrekening;
  • De opgebouwde waarde op de beleggingsrekening kan hoger of lager zijn dan uw lening;
  • Vaste maandlasten tijdens de gekozen rentevastperiode.


Een beleggingsrekening

Bij een Hybride Bankspaar Hypotheek heeft u naast uw hypotheek een beleggingsrekening. U kunt beleggen in diverse soorten beleggingen. Welke dat zijn hangt af van het soort Beleggingsrekening dat u heeft gesloten. 

Voor meer informatie over uw Hybride BankspaarHypotheek, neemt u contact op met de externe vermogensbeheerder.


​​Meer informatie