Spaar hypotheek

Deze hypotheekvorm kan niet meer nieuw gesloten worden. Het is ook niet mogelijk om de huidige hypotheekvorm om te zetten naar deze hypotheekvorm. De informatie op deze pagina is speciaal voor u bedoeld wanneer u al een Spaar Hypotheek heeft en de belangrijkste informatie hierover nog eens wilt nalezen.​

 

Zo werkt de Spaar Hypotheek

De Spaar Hypotheek van Florius bestaat uit een lening(deel) en een aan Florius verpande spaarverzekering. 

Het leningdeel en de spaarverzekering zijn aan elkaar gekoppeld. Tijdens de looptijd van de lening lost u niet af op dit leningdeel bij Florius. U betaalt maandelijks rente aan Florius, en ook iedere maand een premie voor de spaarverzekering. De premie bestaat uit spaarpremie om het afgesproken doelkapitaal op te bouwen in de spaarverzekering en risicopremie voor de overlijdensrisicoverzekering. De rentevergoeding op de spaarverzekering is gelijk aan de rente voor het leningdeel van de Spaar Hypotheek. 


Het doel van de spaarverzekering is dat u aan het eind van de looptijd van de lening met het bij de verzekeraar opgebouwde vermogen het leningdeel in zijn geheel of gedeeltelijk aflost.​


De feiten op een rij van de Spaar Hypotheek

  • Uw doelkapitaal is aan het einde van de looptijd gegarandeerd. Hiermee wordt het leningdeel  in zijn geheel of gedeeltelijk afgelost; 
  • Optimaal belastingvoordeel, indien u voldoet aan de fiscale voorwaarden. Zie hiervoor Belastingdienst.nl of raadpleeg uw hypotheekadviseur;
  • Vaste maandlasten tijdens de gekozen rentevastperiode; 
  • Bij onverhoopt eerder overlijden van de verzekerde(n) worden geen kosten berekend als de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering afgelost wordt op het leningdeel van de Spaar Hypotheek. ​


Gevolgen van renteherziening bij de Spaar Hypotheek

Aan het einde van een rentevastperiode wordt de hypotheekrente van uw Spaar Hypotheek herzien. Afhankelijk van de dan geldende rente, gaat u meer of minder betalen. Bij de spaarverzekering wordt uw premie herberekend op basis van deze nieuwe rente.​

 

Bij een renteverlaging

Gaat u minder rente betalen over uw Spaar Hypotheek, dan daalt ook de rente die u krijgt over het bedrag op uw spaarverzekering. Als de andere kenmerken van dit leningdeel niet veranderen, stijgt de maandelijkse premie van uw spaarverzekering. Een lagere rente betekent niet altijd dat uw maandbedrag lager wordt omdat uw premie stijgt.​

 

Bij een renteverhoging

Betaalt u meer rente over uw Spaar Hypotheek, dan stijgt ook de rente die u krijgt over het bedrag op uw spaarverzekering. Als de andere kenmerken van dit leningdeel niet veranderen, daalt de maandelijkse premie van uw spaarverzekering. Een hogere rente betekent niet altijd dat uw maandbedrag hoger wordt omdat uw premie daalt.

​ 

Meer weten over de Spaar Hypotheek?

Stel al uw hypotheekvragen over de Spaar Hypotheek aan een onafhankelijke hypo​th​eekadviseur


Meer informatie

Andere hypotheekvormen van Florius 

​​Kapitaalove​rdracht