​Toestemming delen klantgegevens

Uw hypotheekadviseur heeft alleen inzicht in uw persoonlijke gegevens als u daarvoor toestemming geeft. Door inzicht in uw klantgegevens is het voor uw hypotheekadviseur  mogelijk een wijziging aan te vragen op uw huidige hypotheek. Denkt u hierbij aan het omzetten van de aflosvorm of het oversluiten van de rente. Daarnaast kan uw hypotheekadviseur anticiperen op aanstaande momenten waarop u een beslissing moet maken over uw hypotheek, zoals renteherziening of de einddatum van uw hypotheek.

​Hoe geeft u toestemming?

Via mijnFlorius kunt u Florius toestemming geven om uw gegevens te delen met uw hypotheekadviseur. Als u de hypotheek op twee namen heeft afgesloten, bijvoorbeeld met uw partner, dan dient u beiden toestemming te geven voor het delen van klantgegevens.

​Hoe trekt u de toestemming in?

Op mijnFlorius kunt u op ieder moment de toestemming voor het delen van klantgegevens intrekken. Ook kunt u dit telefonisch doorgeven aan Advies & Service.

​Welke gegevens delen wij met uw hypotheekadviseur?

U geeft Florius toestemming onderstaande informatie (in de toekomst) te delen met uw hypotheekadviseur: 

  • Uw namen, geboortedata en adresgegevens
  • Leningnummer, hypotheekproduct en hypotheekinschrijving
  • De ingangsdatum, het oorspronkelijk hypotheekbedrag, actueel hypotheekbedrag, of NHG van toepassing is, de actuele hypotheekrente, indien van toepassing de einddatum van de rentevastperiode, de aflosvorm, de einddatum en bruto maandbedrag
  • De bij ons bekende gegevens over de marktwaarde van het onderpand
  • Indien u een bouwdepot heeft: of het bouwdepot actief is, wat de einddatum van het bouwdepot is en wat het actuele saldo van het bouwdepot is
  • Als u opbouwt via een spaar of beleggingsproduct bij Florius: informatie die Florius u stuurt over de waardeontwikkeling van dat product

Delen zonder toestemming?

In een aantal situaties kan het zijn dat geen toestemming nodig is voor het delen van gegevens. Dit doen wij alleen indien wij dit op basis van de wet verplicht zijn of wanneer dit in een bepaalde situatie op grond van de wet is toegestaan.

Uw adviseur​

Neem contact op met uw adviseur om te bespreken hoe uw adviseur omgaat met de verwerking van uw gegevens.