Antwoord
  
  
Na afloop van elk jaar ontvangt u van Florius een saldo-opgave. Hierin ziet u hoeveel geld u in dat jaar heeft geleend, ontvangen of betaald voor uw hypotheek. U heeft uw saldo-opgave nodig voor uw belastingaangifte.
Saldo-opgave
  
Op de saldo-opgave wordt de betalingsstatus per 31 december vermeld. Het kan zijn dat uw betaling van eind december nog niet was verwerkt. Het is ook mogelijk dat de bank nog niet in de gelegenheid is geweest om het geld over te maken. Vandaar dat de saldo-opgave kan achterlopen op de actuele stand van zaken. Betalingen die pas na 31 december verwerkt zijn, ziet u terug in de saldo-opgave van het volgende jaar. Daarnaast kunt u de actuele stand van uw hypotheek 24 uur per dag bekijken op mijnFlorius.
Saldo-opgave
  
Als Florius de premies voor de polis incasseert, is de genoemde spaarwaarde per 1 januari en per 31 december correct. Worden de premies rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij geïncasseerd? Dan is het vermelde bedrag een indicatie. Deze indicatie hebben wij doorgekregen van de verzekeraar. De exacte waarde kunt u dan bij uw verzekeraar opvragen.
Saldo-opgave
  
Dit bedrag geeft aan wat u aan rente heeft ontvangen op uw bouw- en premiedepot. Florius heeft namelijk meldingsplicht aan de Belastingdienst met betrekking tot de vergoede rente.
Saldo-opgave
  
Uw saldo-opgaven van 2017 en eerder vindt u <a href="/Pages/mijnflorius/saldo-opgave-archief.aspx">in het archief</a>.
Saldo-opgave
  
De 'berekende rente' is het rentebedrag dat Florius dat jaar in rekening heeft gebracht. Bij 'verschuldigde bedragen' staat het totale bedrag aan rente en eventuele aflossingen dat in dat jaar tenminste ontvangen had moeten zijn. Een eventueel positief saldo wordt in mindering gebracht op de restschuld.
Saldo-opgave
  
Op de saldo-opgave wordt de betalingsstatus per 31 december vermeld. Het kan zijn dat uw (extra) aflossing van eind december nog niet was verwerkt op dat moment. Betalingen die pas na 31 december verwerkt zijn, ziet u terug in de saldo-opgave van het volgende jaar. Het is helaas niet mogelijk een gecorrigeerde saldo-opgave te sturen. Daarnaast kunt u de actuele stand van uw hypotheek 24 uur per dag bekijken op in mijnFlorius
Saldo-opgave
  
Wanneer een hypotheek helemaal is afgelost, krijgt u in eerste instantie een aflossingsnota toegestuurd. Daarnaast kunt u ook nog een saldo-opgave van ons verwachten. De gegevens die hierop staan kunt u gebruiken voor het invullen van uw belastingaangifte.
Saldo-opgave
  
Dit betekent dat Florius bij het verstrekken van uw hypotheek gebruik heeft gemaakt van gelden van een andere bank. Dit heeft geen gevolgen voor u, maar wij vermelden dit wel. Florius blijft natuurlijk wel zorgdragen voor het beheer van uw (spaar)hypotheek.
Saldo-opgave