Rentevormen: Hoe werkt RenteLimiet?

Wanneer u bij Florius kiest voor RenteLimiet bepaalt u vooraf welk rentepercentage u maximaal wilt betalen voor een door u vooraf gekozen rentevastperiode. Dit rentepercentage noemen we het plafondpercentage. Het plafondpercentage is minimaal gelijk aan de variabele rente en de dagrente van de door u gekozen rentevastperiode. Totdat het plafondpercentage wordt overschreden betaalt u de variabele hypotheekrente van Florius. ​

 

Wordt het plafondpercentage overschreden? Dan wordt uw variabele hypotheekrente automatisch omgezet naar de door u vooraf gekozen rentevastperiode. De omzetting vindt plaats in de volgende twee situaties: 

  1. als de dagrente van soortgelijke leningen met dezelfde door u gekozen rentevastperiode boven het plafondpercentage komt, of
  2. als de variabele rente boven het plafondpercentage komt.

U betaalt dan gedurende de door u gekozen rentevastperiode het rentepercentage die gold op de dag voordat Florius de hypotheekrente verhoogde boven het plafondpercentage. Vanaf het moment van de omzetting naar vaste hypotheekrente gelden ook de voorwaarden voor een vaste hypotheekrente. U kunt dan geen gebruik meer maken van de variabele rente.​ ​​


Let op:

U kunt alleen gebruik maken van RenteLimiet indien u het formulier indient met​​​ de getekende hypotheekofferte. Als u al gebruik maakt van variabele rente, dan is het helaas niet mogelijk om nog te kiezen voor RenteLimiet.​

Voorbeeld RenteLimiet

U sluit een Florius hypotheek met variabele rente. Op het formulier ‘Volmacht RenteLimiet’ geeft u aan:

  • de door u gewenste rentevastperiode, bijvoorbeeld 10 jaar, en
  • het gewenste plafondpercentage, bijvoorbeeld 5,5%.

Op het moment dat de 10-jaars hypotheekrente voor nieuwe soortgelijke leningdelen van Florius verandert in 5,6%, dan wordt uw variabele rente omgezet naar vaste rente. De hypotheekrente die u gaat betalen is dan de 10-jaars rente die gold op de dag voordat Florius de hypotheekrente verhoogde naar 5,6%. Deze bedraagt in dit voorbeeld nooit meer dan 5,5%. U betaalt dit rentepercentage vanaf het moment van omzetten tien jaar.


Het plafondpercentage veranderen

U kunt het plafondpercentage veranderen zolang deze niet is omgezet naar een vaste rente en ook de rentevastperiode die u heeft aangegeven. Dit mag twee keer per jaar. Dit kost u niets en u betaalt ook geen vergoeding. U kunt dit doen door het invullen van het mutatieformulier Wijzigingsformulier RenteLimiet​. 


Als de variabele rente is omgezet

Als de variabele rente is omgezet naar de door u gekozen rentevastperiode, staat uw hypotheekrente vast voor de gekozen rentevastperiode en kan dan niet meer worden gewijzigd.


Plafondpercentage RenteLimiet bereikt voor passeren?

Als het door u opgegeven plafondpercentage al bereikt is voordat u naar de notaris gaat om de hypotheek te passeren, dan wordt de variabele rente omgezet naar de door u gekozen rentevastperiode. Florius past de offerte aan naar de door u op het formulier ‘Volmacht RenteLimiet’ aangegeven rentevastperiode. De hypotheekrente staat vast op de laatste dagrente vóór het overschrijden van het plafondpercentage. U ontvangt de aangepaste offerte ter informatie.​

​Is RenteLimiet iets voor u?

RenteLimiet is iets voor u als u uw maandelijkse lasten zo laag mogelijk wilt houden en het geen probleem is dat de maandlasten kunnen veranderen. Uw maandlasten kunnen stijgen tot een door u gekozen maximum, maar nog beter; uw maandlasten kunnen ook dalen omdat de variabele rente kan dalen.  

​​

​Meer weten over RenteLimiet?

Stel al uw hypotheekvragen over RenteLimiet aan een onafhankelijke hypothe​ekadviseur​. 

​​ 

​Meer informatie​

Andere rentevormen

Wijzigingsformulier RenteLimiet 

Rentevastperiode herzien​​