Starterslening SVn 

Is uw inkomen nu net te laag om een huis te kopen? Dan kan de Starterslening uitkomst bieden. Met deze oplossing komt uw eigen huis mogelijk toch een stuk dichterbij.

 

Wat is de Starterslening ?

De Starterslening heet voluit: Starterslening SVn. Dit staat voor ‘Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten’. De Starterslening dicht het gat tussen het bedrag dat u maximaal kunt lenen volgens de normen en regels van Florius en de Nationale Hypotheek Garantie ten opzichte van de totale prijs van het huis dat u op het oog hebt. Het is dus een aanvullende lening, boven op uw hypotheek.

 

Hoe werkt de Starterslening?

Het idee achter de Starterslening is dat uw inkomen nu nog niet genoeg is voor de maandlasten die bij uw hypotheek horen, maar later wel. Daarom hoeft u op dit deel van uw lening de eerste drie jaar niet af te lossen en betaalt u er geen rente over.

Wat zijn de spelregels?

Of u een Starterslening krijgt en voor welk bedrag, hangt in de eerste plaats af van de hoogte van uw inkomen en wat het huis kost dat u wilt kopen. Daarnaast zijn er nog een paar voorwaarden, zoals: 

  • U moet in aanmerking komen voor een lening met Nationale Hypotheek Garantie;
  • De looptijd van de lening is dertig jaar;
  • Na de eerste drie jaar gaat u een marktconforme rente en aflossing betalen. De marktconforme vijftien jaar vaste rente is bij aanvraag bepaald en na de eerste drie jaar nog twaalf jaar;
  • De lening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij;
  • Als het inkomen van u niet toereikend is, betaalt u een maandlast die past bij het op dat moment geldende inkomen;
  • Hertoetsing vindt plaats na het derde, zesde, tiende en vijftiende jaar.

 

Hoe regelt u een Starterslening?

Het is de gemeente van wie u deze lening krijgt. En die bepaalt hoe groot de lening in uw geval mag zijn. Niet alle gemeenten doen mee, op dit moment zijn dat er zo’n tachtig. De volgende vragen zijn dus logisch:

  • Zit uw gemeente daarbij?
  • Komt u in aanmerking voor de Starterslening?
  • Hoe dient u een aanvraag in?

Lees en regel het allemaal op de officiële website van SVn​.

 

Meer weten over de Starterslening?

Op SVn.nl​ leest u alles over de inhoud en voorwaarden van de Startersregeling. 

 

Meer informatie

​​Meer over Nationale Hypotheek Garantie

Eerste huis kop​en