​Rente wijzigen tijdens rentevastperiode?​

Wilt u tussentijds uw rente wijzigen, omdat de hypotheekrente nu relatief laag staat? Bekijk hieronder wat uw mogelijkheden zijn.

 

Rentemiddeling

Rentemiddeling is een manier om te profiteren van de huidige lage hypotheekrente en dus ook om lagere maandlasten te krijgen. Bij rentemiddeling kiest u een nieuwe rentevastperiode met een nieuw rentepercentage. Het nieuwe rentepercentage bestaat uit de rente die hoort bij uw nieuwe rentevastperiode, een vaste opslag van 0,20% (rentemiddelingsopslag) en een vergoeding. Deze vergoeding is een compensatie voor de door de bank misgelopen rente van uw oude rentecontract.

Meer informatie over rentemiddeling

 

Wijzigen rentevastperiode (rente afkoop)

Rente afkoop is een manier om te profiteren van de huidige lage hypotheekrente en dus ook om lagere maandlasten te krijgen. Bij rente afkoop kiest u een nieuwe rentevastperiode met een nieuw rentepercentage. Hiervoor betaalt u een vergoeding. Deze vergoeding betaalt u in een keer en is een compensatie voor de door de bank misgelopen rente van uw oude rentecontract.

Meer informatie over rente afk​oop

 

Wat moet u weten als u uw hypotheekrente wilt wijzigen?

Een lagere rente betekent niet altijd dat uw maandbedrag lager wordt. Bijvoorbeeld bij een (bank)spaarhypotheek kan uw maandbedrag in die situatie hoger worden. U moet namelijk bij een lagere rente meer sparen om het bedrag aan het einde van de looptijd te halen.

 

Waaro​m moet u een vergoeding betalen?

Bij het afsluiten van uw hypotheek heeft u met ons afgesproken dat u een bepaald rentepercentage voor een bepaalde tijd betaalt. Op basis van deze afspraak zijn wij ook verplichtingen aangegaan. Lost u (extra) af of breekt u uw rentevastperiode tussentijds open? Dan krijgen wij over de resterende looptijd van de rentevastperiode niet meer de verwachte rente-inkomsten. Met de vergoeding compenseren wij dit verlies aan rente-inkomsten.

 

 

Meer informatie over rentevastperiode e​n rente wijzigen

  

Hoe werkt rente afkoop?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​

​Wilt u advies?

Een onafhankelijke hypotheekadviseur​ kan u van advies voorzien en hij kan voor u een omzettingsofferte aanvragen bij Florius. Hiervoor kan een hypotheekadviseur kosten in rekening brengen. Vraag hier vooraf naar.​​