​Uw Krediet Hypotheek bij Florius

Sinds 1 april 2016 is deze hypotheekvorm niet meer af te sluiten. De informatie op deze pagina is speciaal voor u bedoeld wanneer u al een Krediet Hypotheek heeft en de belangrijkste informatie hierover nog eens wilt nalezen.

 

Hier vindt u als klant de belangrijkste informatie over uw Florius Krediet Hypotheek. Naast wat algemene zaken, leggen we u precies uit: 

 • hoe u aflost op uw Krediet Hypotheek

 • wat een betaalafspraak is en hoe u dit regelt

 • welke opnamemogelijkheden er zijn en hoe ze werken​

 • in welke gevallen we uw opnamemogelijkheid (tijdelijk) blokkeren.

 

Afhandeling opname of storting

Als u een opname heeft gedaan (eenmalig of periodiek), schrijven we de rente van de betreffende opnamemaand bij op uw Krediet Hypotheek.

 

Aflossen op uw Krediet Hypotheek tijdens de looptijd

Het is niet verplicht om uw Krediet Hypotheek af te lossen tijdens de looptijd, maar het mag altijd. Zonder dat u hiervoor een vergoeding betaalt. Bedragen die u aflost, kunt u ook weer opnemen. Als u aflost, maak dan het gewenste bedrag over naar IBAN NL19 ABNA 0427 0935 46​ ten name van Florius. Vergeet niet om uw leningdeelnummer te vermelden dat bij uw Krediet Hypotheek hoort. U vindt dit nummer in uw leningoverzicht.


​Betaalafspraak

Wilt u maandelijks een bedrag aflossen, dan kunt u gebruikmaken van de betaalafspraak. Dit is een afwijkende incassoregeling, waarbij we samen afspreken dat we maandelijks het door u opgegeven bedrag van uw rekening incasseren. Het bedrag verrekenen we met uw Krediet Hypotheek. Feitelijk is het dus een storting, zoals u dat ook doet op een spaarrekening.​

 

Zo regelt u een betaalafspraak met Florius

Wilt u een betaalafspraak met ons maken of deze aanpassen? Vul dan dit formulier voor een betaalafspraak in en stuur het naar:

Florius 
Postbus 1700 
3800 BS Amersfoort

 

Ontvangen we het formulier vóór de vijftiende van de maand, dan gaat de betaalafspraak of wijziging de maand erop in.​​

​Opnemen uit uw Krediet Hypotheek

Een bedrag opnemen van uw Krediet Hypotheek is mogelijk. Voorwaarde is uiteraard dat er genoeg geld aanwezig is in de hypotheek. Geld opnemen uit uw Krediet Hypotheek kan op twee manieren:

 • Een eenmalige opname
 • Een periodieke opname


Eenmalige opname

Bij een eenmalige opname kunt u op elk gewenst moment een bedrag opnemen van minimaal EUR 100 per keer.


Periodieke opname

Bij een periodieke opname maken we gedurende een bepaalde periode aan het begin van elke maand een afgesproken bedrag over op uw vaste tegenrekening, ofwel uw incassorekening. Dit is de betaalrekening die u heeft opgegeven toen u de Krediet Hypotheek bij ons afsloot. Ook hier geldt een minimale opname van EUR 100 per keer.

 

Zo regelt u een opname uit uw Krediet Hypotheek

Voor een eenmalige of periodieke opname vult u dit opnameformulier in en stuurt u het naar:

Florius 
Postbus 1700 
3800 BS Amersfoort

 

Gaat het om een eenmalige opname, dan staat het bedrag na enkele werkdagen op uw vaste tegenrekening. Wilt u een periodieke opname aanvragen, zorg er dan voor dat we het formulier vóór de vijftiende van de maand hebben ontvangen. De wijziging gaat dan al de maand erop in.

Blokkade bij het opnemen van geld uit uw Krediet Hypotheek

Kunt u geen opname doen? Dit kan meerdere oorzaken hebben

 1. Achterstand op uw rentebetaling
 2. Scheiding
 3. Overlijden


1. Achterstand op uw rentebetaling

In principe kunt u weer opnemen nadat u de achterstand heeft weggewerkt. Uitzonderingen op deze basisregel zijn: 

 • als u langer dan 90 dagen een achterstand heeft
 • als u vaker een betaalachterstand heeft gehad


​2. Scheiding

Florius gaat zeer zorgvuldig om met echtscheidingen. Daarom blokkeren we in geval van scheiden tijdelijk de opnamemogelijkheid. Krijgt u hiermee te maken, neem dan contact op met een medewerker van Florius.


3. Overlijden

Als degene op wiens naam de hypotheekakte staat overlijdt, kan er in verband met het erfrecht een verandering ontstaan in de begunstiging. Ook deze situatie vraagt om zorgvuldigheid, waardoor we de opnamemogelijkheid tijdelijk blokkeren. Neem voor meer informatie hierover contact op met een medewerker van Florius. ​


Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met een medewerker van Florius: 033 - 752 50 00. We helpen u graag op werkdagen van 08.30 uur tot 21.00 uur. Of stel uw vraag per e-mail: service@florius.nl.​


Meer informatie

Scheiden

Overlijden