Hypotheekrente verwachting ​

​​​per 9 januari 2018

​Korte rente: Stabiel
​Lange rente:

Lichte stijging

 

Blijf altijd op de hoogte van de actuele rentetarieven

Schrijf u in voor de rentemail van Florius! U ontvangt dan bij elke rentewijziging een bericht van ons.

 

Verwachtingen voor de korte rente

Sinds eind 2015 heeft de Amerikaanse centrale bank haar officiële rentetarieven tot vijf maal toe verhoogd met 25 basispunten. De laatste keer was op 13 december. Het basistarief van de Federal Reserve kwam toen op 1,5%. Wij houden er rekening mee dat in 2018 verdere renteverhogingen zullen volgen. De Federal Reserve wil het monetair beleid normaliseren nu de economische groei hoger uitvalt dan gedacht en de arbeidsmarkt weer aantrekt. Daar komt bij dat de verwachte verdere stijging van de olieprijs tot extra inflatiedruk leidt.


De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast dan de Fed. De Europese economie verbetert, maar het herstel is nog niet zo ver als in de Verenigde Staten. Bovendien is de inflatie met 1,4% in december nog ruim onder het 2%-streefniveau van de ECB. De ruimte op de arbeidsmarkt en de gematigde loonstijgingen houden de inflatie laag. Wij denken dat de ECB daarom zal wachten tot de tweede helft van 2019 voordat zij de rente verhoogt. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.


Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden, de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te sporen tot risicovollere investeringen. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Onlangs besloot de ECB haar aankoopprogramma in 2018 te verlengen. Zij zal in ieder geval tot en met september maandelijks voor EUR 30 mld aan obligaties aanschaffen, de helft van het maandelijkse aankoopbedrag in 2017.


De ECB heeft sinds het begin van het aankoopprogramma voor bijna EUR 2.350 mld in het financiële systeem gepompt. Daar komt dit jaar dus tenminste EUR 270 mld bij. Dit neemt niet weg dat de lange rente geleidelijk weer zal stijgen. De economie groeit immers stevig, zodat de inflatoire druk geleidelijk zal toenemen. Wij houden er rekening mee dat de rente stijgt van 0,5% eind 2017 naar 0,85% eind 2018. Als gevolg daarvan zal ook de lange hypotheekrente op termijn iets oplopen.


Aanvulling van het Economisch Bureau naar aanleiding van de mogelijke consequenties van het regeerakkoord:


Vooralsnog lijkt het er op dat de plannen ten aanzien van de woningmarkt hooguit een beperkt drukkend effect op de huizenprijzen zullen hebben.


De komende twee jaar gaat de verlaging van de hypotheekrenteaftrek voor het hoogste marginale inkomstentarief volgens het oorspronkelijke plan, elk jaar met een half procentpunt. Pas daarna komen de versnelde verlagingen. Die versnelde verlagingen van het aftrektarief worden grotendeels gecompenseerd door het lagere eigenwoningforfait dat daalt van 0,75% naar 0,6%.


Verder is er nog de Hillenregeling, die in de loop van dertig jaar omlaag gaat. Het effect daarvan op de prijzen is gering en zal zich in de loop van jaren voltrekken.


In de tussentijd heeft het Nibud ook nog de financieringslasttabellen gepubliceerd. Deze wijzen op een lichte verruiming van de inkomensnormen.  Verder heeft het Waarborgfonds eigen Woningen bekendgemaakt de NHG-grens te verhogen naar EUR 265.000.


Kortom, de fiscale maatregelen hebben een bescheiden negatief effect, welke grotendeels door de inkomensnormen en de hogere NHG-grens worden gecompenseerd.

​Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

​​Meer informatie

Hypotheekrente  ​​

​​Rentevorme​n bij Florius

Variabele rente

Vaste​ rente​​​​

Woningmarktmonitor ABN AMRO