​Privacy statement

De internetsite www.florius.nl/adviseursite is eigendom van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. gevestigd te Amersfoort. ABN AMRO Hypotheken Groep handelt onder de naam Florius.

Gebruik van deze internetsite

Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Florius persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Florius zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Florius bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Doeleinden van gegevensverwerking

Florius verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

 

Gevoelige informatie

Florius tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Florius wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Florius instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

 

Cookies

Florius kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Florius

Indien u geen marketinginformatie van Florius wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via het volgende adres:

 

Florius
Postbus 1700
3800 BS Amersfoort

 

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via de website.
Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het vragenformulier of per gewone post:

 

Florius
Postbus 1700
3800 BS Amersfoort

 

Wijzigingen Privacy Statement

Florius behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Copyright 2007. ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.