Ben jij ontevreden over de dienstverlening van Florius? Laat het ons weten! 

Wij willen graag dat jij en onze klant tevreden zijn over onze dienstverlening. Toch loopt het soms anders. Dit vinden wij vervelend. Laat ons weten wat je klacht is, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.
  • De klacht zo kort en bondig mogelijk te omschrijven
  • Duidelijk aan te geven waarom volgens jou of de klant de dienstverlening niet juist is verlopen
  • Een suggestie te doen van hoe je klacht kan worden opgelost
Na ontvangst van de klacht nemen we binnen een werkdag contact met je op. Wij streven ernaar deze binnen tien werkdagen af te handelen of schriftelijk te informeren over de wijze van afhandeling. De klacht komt terecht bij een medewerker van Florius.

Een klacht doorgeven kan ook telefonisch:  

Bel hiervoor met je Florius team: 033 – 750 4050
 

Is jouw klacht of van onze klant (nog) niet naar tevredenheid opgelost door Florius?

Je hebt dan de mogelijkheid binnen zes weken om je klacht aan de directie voor te leggen. De afdeling Klacht & Service zal dan namens de directie de klacht in behandeling nemen. Vermeld waarom je of de klant het niet eens bent met de eerder gegeven uitkomst. Je kunt je beroep indienen via directieklachten@aahg.nl of per post:

Directie van Florius
t.a.v. Klacht & Service
Antwoordnummer 517 
3800 VB Amersfoort 
Een postzegel is niet nodig

En als je het er dan nog niet mee eens bent?

Dan kun jij of de klant de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Maximaal drie maanden na het doorlopen van de klachtenprocedure bij Florius, of na de ontvangst van de laatste reactie van Florius, kun je de klacht voorleggen aan dit instituut. Kijk voor meer informatie op de website van Kifid.nl.
Ook kun je de klacht direct voorleggen aan de bevoegde civiele rechter

​Herstelkostenregeling

Florius doet haar best om alles in een keer goed te doen. Maar soms gaat er wel eens wat mis. Als dit gebeurt herstellen wij dat uiteraard zo snel mogelijk. Het kan zijn dat jij als adviseur hiertoe extra werkzaamheden moet verrichten. Mogelijk moet de klant jou hiervoor dan betalen. Is dit het geval?

Dan vergoedt Florius deze kosten aan de klant. Dit staat in de Herstelkostenregeling van Florius.

Deze herstelkostenregeling is in lijn met "De herstelkostenreg​eling van het Verbond van Verzekeraars" opgesteld.

 

Herstelkostenregeling Florius  

 

 

Veelgestelde vragen

 

Voor welke fouten geldt de herstelkostenregeling?

 

 

 

Voor welke producten geldt de herstelkostenregeling?

 

 

 

Hoe werkt de herstelkostenregeling?

 
 ​
 

Waarom betaalt Florius de rekening niet rechtstreeks aan jou?

 

 

 

Betaalt Florius elke rekening?

 

  

 

Waar moet deze rekening o.a. aan voldoen?

 
 
 

Ik heb nog vragen over de (werking van de) herstelkostenregeling, wie kan mij daarbij helpen?

 
 

​ ​