Start pilot Inkomens Bepaling Pensioen

Sinds maandag 27 juli zijn ook wij gestart met de pilot Inkomensbepaling Pensioen (IBP). Een super handige rekentool waarmee een pensioeninkomen direct wordt berekend met de gegevens uit MijnPensioenOverzicht (MPO). Hiermee maken we weer een mooie stap in het verkorten van de doorlooptijd en het zorgvuldiger maken van het aanvraagproces.

 

Wat houdt de pilot IBP in?

In navolging van de Inkomensbepaling Loondienst starten Florius, ING, ABN AMRO, Aegon, Rabobank, De Hypotheker, NHG en HDN in juli een pilot met de Inkomensbepaling Pensioen. De Inkomensbepaling Pensioen berekent direct een pensioeninkomen met de gegevens uit MijnPensioenOverzicht (MPO), dat kan worden gebruikt voor een hypotheekaanvraag of -wijziging. Dit verkort de doorlooptijd van de hypotheekaanvraag en het maakt het proces zorgvuldiger.
Meer informatie over de pilot vindt je in het gezamenlijke persbericht.

Wat betekent dit voor jou?

Op dit moment wordt de functionaliteit in pilotvorm door een kleine groep adviseurs getest. Bij succes gaan we de functionaliteit landelijk uitrollen en wordt deze voor iedereen beschikbaar. We houden jullie op de hoogte.

Lees alles over de start van de Pilot Inkomensbepaling Pensioen in het gezamenlijke persbericht van de pilotdeelnemers.