Proces aflossen uit eigen middelen verbeterd

Als een klant een hypotheek heeft met een opbouwproduct en hij wil dat leningdeel aflossen uit eigen middelen, verrekent Florius de opgebouwde waarde in een aantal gevallen sinds maandag 18 januari 2019 automatisch met de hypotheek. Dit is een grote verbetering, want doordat Stater nu het hele proces afhandelt hoeft de klant niet meer vier tot zes weken te wachten. 

​Soepele en snelle afhandeling

huisverkocht.jpg

Zodra je klant heeft laten weten dat hij wil aflossen en zijn polis wil verrekenen, ontvangt hij een brief met een afkoopverklaring waarin het proces wordt uitgelegd. Als hij de afkoopverklaring met legitimatie heeft teruggestuurd, krijgt hij een terugbetaalnota waarop de afkoopwaarde al in mindering is gebracht. Nadat hij het restant heeft overgemaakt en Florius de poliswaarde heeft ontvangen, verrekenen we het overschot of tekort achteraf.

​Meer informatie

Neem contact op met je acceptatieteam. Die helpen je graag verder.