​Vanaf 15 mei verificatie via app of sms-controle van DigiD vereist bij downloaden UWV Verzekeringsbericht

 

Sinds januari is het mogelijk om voor het berekenen van het toetsinkomen de Inkomensbepaling Loondienst te gebruiken in plaats van de werkgeversverklaring. Nieuw is dat hier vanaf 15 mei een tweetrapsverificatie via DigiD voor vereist is. Omdat je klant hier de app of sms-controle van DigiD voor geactiveerd moet hebben, is het goed hem hier op te attenderen.

 

Verificatie downloaden UWV Verzekeringsbericht

Het UWV Verzekeringsbericht is de bron voor de Inkomensbepaling Loondienst. Hiervoor kan je klant tijdens de hypotheekaanvraag het UWV Verzekeringsbericht zelf downloaden via uwv.nl/particulieren/mijnuwv Vanaf 15 mei 2019 kan dit alleen door middel van verificatie via de app of sms-controle van DigiD.

 

Wat moet mijn klant doen?

Je klant moet inloggen met zijn/haar DigiD en dat voltooien met een controle om het UWV Verzekeringsbericht te kunnen downloaden. De controle kan op twee manieren:

  • Optie 1 via SMS: je klant activeert hiervoor de controle via sms in Mijn DigiD
  • Optie 2 via de DigiD app: je klant download de DigiD app op zijn telefoon of tablet en voltooit de installatie middels zijn DigiD. De DigiD app is te downloaden via de Google Play Store (voor Android) of de Apple App Store (voor iOS).

Let op:

  • Heeft je klant zijn DigiD nog niet aangevraagd? Dan kan hij dit doen via https://digid.nl/aanvragen De aanvraag duurt drie werkdagen.
  • Heeft je klant zijn DigiD nog niet geactiveerd? Dan kan hij dit doen via https://digid.nl/activeren (met de gegevens uit de brief die hij ontvangen heeft). Hier is het mogelijk zowel de DigiD app als SMS controle te activeren.
  • Heeft je klant DigiD wel geactiveerd, maar is hij zijn wachtwoord vergeten? Dan kan hij middels wachtwoord herstellen direct een nieuwe aanmaken: https://digid.nl/herstellen/persoonsgegevens
  • Heeft je klant DigiD wel geactiveerd, maar is hij zijn gebruikersnaam vergeten? Dan moet hij opnieuw een DigiD aanvragen via https://digid.nl/aanvragen Dit duurt drie werkdagen.

Meer weten?

Wil je meer weten over DigiD en de DigiD app kijk dan op https://www.digid.nl/over-digid/app/