Verhogen zonder Stukken banner.jpg

Verhogen zonder aanlevering van stukken

Vanaf september 2019 is het bij Florius mogelijk om een hypotheek te verhogen zonder dat je klant daar stukken voor hoeft aan te leveren. Dit kan door gebruik te maken van brondata. Hierbij geeft je klant toestemming aan een applicatie om de gegevens direct op te halen uit bronnen zoals het UWV en MijnOverheid, en deze vervolgens te delen met jou en Florius. Dit bespaart jou en je klant administratieve rompslomp.


Minder stukken, minder moeite

Door de gegevens direct op te halen uit de (overheids)bronnen zoals het UWV en MijnOverheid, hoeft de consument stukken als het identiteitsbewijs en de werkgeversverklaring veelal niet meer aan te leveren. In bepaalde situaties hoeft de klant helemaal geen stukken meer aan te leveren. Dit betekent minder moeite voor je klant, en jij als adviseur kunt rekenen op minder administratieve rompslomp.

Twee opties: Ockto en iWize

Sinds september 2019 kun je voor een verhoging via FAN jouw klant vragen zijn gegevens te delen met behulp van Ockto. Vanaf 28 april 2020 kun jij de klantgegevens ook ophalen binnen je eigen adviespakket, en gebruiken voor advies, bemiddeling én acceptatie, dankzij iWize en Accelerate. Hieronder lees je de kenmerken van beide opties.

​iWize

Ockto

Klant doorloopt een klantinventarisatie in jouw klantportaal in Accelerate. Klant haalt gegevens op via de websites (mijnOverheid en / of UWV). De klantgegevens worden in jouw eigen adviespakket geladen. Florius gebruikt de klantgegevens uit brondata voor acceptatie van de verhoging.
Met de Ockto app logt de klant in op de websites (mijnOverheid en / of UWV) waar zijn persoonlijke en financiële gegevens staan. Ockto verzamelt steeds alleen de benodigde gegevens en toont ze in de app. De klant kan deze in de app bekijken en vervolgens naar Florius versturen. Florius gebruikt deze gegevens voor acceptatie van de verhoging.
Klantgegevens beschikbaar tijdens advies
Klantgegevens beschikbaar vanaf ingediende aanvraag
Aanvraag verhoging via eigen adviespakket
Aanvraag verhoging via FAN
Klant deelt gegevens via inventarisatieformulier in het eigen klantportaal van de adviseur
Klant deelt gegevens via Ockto app
Klant kan thuis gegevens delen
Klant deelt gegevens bij jou op kantoor
Toestemming via DigiD
Toestemming via DigiD
Meer informatie via iWize en jouw leverancier (Accelerate)
Meer informatie op ockto.nl

​Alle voordelen op een rij

 • Hypotheekverhoging zonder aanlevering van documenten; acceptatie op basis van brondata
 • ­ Klant hoeft niet meer naar werkgever voor de werkgeversverklaring
 • ­ Identiteitsbewijs niet meer nodig
 • ­ Juiste en volledige gegevens door het gebruik van overheidsbronnen
 • ­ Minimale administratieve rompslomp
 • ­ Direct inzicht in nog benodigde documenten via voorstel tot verhoging
 • ­ Klant ontvangt een renteaanbod i.p.v. een voorstel voor verhoging. Klant hoeft deze niet te ondertekenen.
 • ­ Eerste stap naar een volledig digitale en instant hypotheekverstrekking

Welke stukken komen te vervallen?

 • De werkgeversverklaring en salarisstrook vervallen indien de klant in loondienst is en de hypotheek haalbaar is op basis van de inkomensgegevens uit het UWV.
 • Het taxatierapport vervalt indien de verhoging van de hypotheek haalbaar is op basis van het WOZ taxatieverslag.
 • Het identiteitsbewijs vervalt indien de klant de Nederlandse nationaliteit heeft.

Voor hypotheken met NHG vervalt alleen de werkgeversverklaring. Aanlevering van een kopie identiteitsbewijs, salarisstrook en taxatie zijn wel nodig.


Volg de Stappen

iWize

Ockto
 1. Klant ontvangt van jou als adviseur het verzoek voor doorlopen klantinventarisatie traject.
 2. ­ Klant gaat akkoord met opnemen stukje software in de browser. Hiermee kan hij contact maken met websites MijnOverheid en het UWV.
 3. ­ Voor elke website logt de klant in met DigiD
 4. ­ De verzamelde informatie wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving.
 5. ­ Jij als adviseur kunt de gegevens gebruiken voor jouw advies.
 6. ­ Florius kan de gegevens gebruiken voor acceptatie van de verhoging.
 7. ­ Indien aanvullende documenten nodig zijn, ziet de klant dit in het Voorstel voor verhoging. Jij als adviseur ziet dit in Track & Trace in FAN.
 8. ­ Na het verzamelen van gegevens wordt het stukje software weer verwijderd van de browser.
 1. ​Klant downloadt de Ockto-app. Dit kan ook voorafgaand aan het adviesgesprek.
 2. De aanvraag voor verhoging voer je in via FAN. Geef aan dat de klant gebruik wil maken van het ophalen van zijn klantgegevens via Ockto.
 3. Klant opent de Ockto app en scant de QR code in FAN.
 4. Klant identificeert zich via DigiD in de Ockto-app bij MijnOverheid en het UWV en geeft toestemming voor het delen van de klantgegevens uit deze bronnen met Florius.
 5. De aanvraag wordt in FAN afgerond en ingediend.
 6. Indien aanvullende documenten nodig zijn, ziet de klant dit in het Voorstel voor verhoging. Jij als adviseur ziet dit in Track & Trace in FAN.

​Hulp bij verhogen

De meest gestelde vragen over beide opties vind je in het bijbehorende vraag en antwoord document.

 

Ockto:

- veel gestelde vragen over Ockto (inloggen vereist)

- uitgebreide instructie werken met Ockto (inloggen vereist)

 

iWize en Accelerate:

- veel gestelde vragen over werken met iWize en Accelerate (inloggen vereist)