23 december 2019

Wijzigingen Florius Verzilver Hypotheek per 2 januari


Vanaf 2 januari veranderen een paar onderdelen van de Florius Verzilver Hypotheek. De kosten voor garantie bij marktwaarde worden verlaagd, de opnamelimiet wordt geactualiseerd en gemaximaliseerd en de rente wijzigt. Graag leggen we je uit wat dit voor jouw klant betekent.

Kosten garantie bij marktwaarde worden verlaagd

In de rente voor de Florius Verzilver Hypotheek is een opslag opgenomen voor de garantie bij marktwaarde. Deze opslag staat in de offerte en in het uitlegdocument op FAN. De rente-opslag voor garantie bij marktwaarde wordt verlaagd van 0,25% naar 0,10%. Dit geldt voor alle Florius Verzilver Hypotheken die worden aangevraagd vanaf 2 januari.

Gevolgen van deze wijziging
De opslag van 0,25% die tot 2 januari geldt, is niet aftrekbaar. Daarom wordt de rente voor aflossingsvrije hypotheken met een opslag van 0,25% opgesplitst in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel.

Bij de gewijzigde opslag van 0,10% is splitsing in een aftrekbaar en niet-aftrekbaar deel van de rente niet meer nodig. Klanten voor wie de rente-opslag voor garantie bij marktwaarde 0,10% is, hoeven dan ook niet meer geïnformeerd te worden over het feit dat een deel van hun rente niet aftrekbaar is. Daarom passen we de tekst in de offerte en het document Uitleg Florius Verzilver Hypotheek per 2 januari aan.


Opnamelimiet wordt geactualiseerd en gemaximaliseerd

De berekening van de opnamelimiet wordt geactualiseerd en gemaximaliseerd.
Vanaf 2 januari is de opnamelimiet van de Florius Verzilver Hypotheek maximaal € 250.000. Dit is inclusief een leningdeel Aflossingsvrije Hypotheek.

Ben je in gesprek met klanten over een Florius Verzilver Hypotheek met een opnamelimiet hoger dan € 250.000 en heb je nog géén renteaanbod aangevraagd? Dan kun je dit nog doen tot en met dinsdag 31 december. Vanaf 2 januari moet je voor het aanvragen van een Florius Verzilver Hypotheek een nieuwe scenarioberekening maken in FAN.

Waarom deze wijziging?
Het bedrag dat de klant kan lenen (de opnamelimiet) wordt bepaald door de marktwaarde van de woning, het rentepercentage en de leeftijd van de aanvrager(s). Omdat de levensverwachting en de waardeontwikkeling van de huizen voortdurend veranderen, actualiseren en maximaliseren wij de berekening van de opnamelimiet per 1 januari.


Rentewijziging Florius Verzilver Hypotheek

Vanaf donderdag 2 januari wordt de looptijdrente verhoogd van 3,9% naar 4,1%