​Gebruikersvoorwaarden FAN  

Artikel 1: Florius Adviseurs Netwerk (FAN)

 1. FAN is de adviseursportal van Florius waarin Florius onder andere informatie en functionaliteiten beschikbaar stelt aan de met haar samenwerkende adviseurs.
 2. Deze (klant)informatie is vertrouwelijk en wordt conform het privacy beleid van Florius behandeld.
 3. Vanwege de aard van de informatie en de functionaliteit is FAN beveiligd met een two-factor- authenticatie conform het informatiebeveiligingsbeleid van Florius.
 4. Een adviseur kan alleen de informatie en de functionaliteit voor het doorvoeren van wijzigingen in producten in FAN gebruiken, indien een klant toestemming heeft verleend zijn/haar gegevens met de desbetreffende adviseur te willen delen. De klant kan deze toestemming onder andere verlenen via  zijn/haar MijnFlorius-omgeving.
 5. Indien de samenwerking met Florius wordt beëindigd, kan de adviseur tot 3 maanden na de beëindigingsdatum inloggen met zijn gebruikersaccount(s) in FAN. Daarna zal (zullen) het (de) betreffende account(s) worden verwijderd.

Artikel 2: Toegang tot FAN 

   1.     Toegang tot FAN is mogelijk voor adviseurs die aan de gestelde voorwaarden voldoen:

   • De adviseur werkt samen met Florius
   • De gebruikers van FAN zijn werkzaam binnen de organisatie van de adviseur en gebruiken de toegang tot FAN uitsluitend voor de uitoefening van de betreffende functie binnen de (advies)organisatie
   • De medewerker werkzaam binnen de organisatie van de adviseur heeft een persoonlijk gebruikersaccount. De gebruikersnaam en het wachtwoord mogen niet gedeeld worden met andere personen binnen of buiten de organisatie waarvoor de adviseur werkzaam is.

   2.     Goedkeuring van het gebruikersaccount is ter beoordeling van Florius.

   3.     Om toegang te krijgen tot FAN moet bij het gebruikersaccount een telefoonnummer of e-mailadres

           worden geregistreerd waarop de authenticatiecode voor two-factor inlog kan worden ontvangen (per sms

           of e-mail). Registratie wordt alleen gedaan indien de persoon in kwestie aan de hiervoor genoemde

           voorwaarden voldoet.

   4.     Het FAN-account is geactiveerd, zodra de adviseur zijn/haar gebruikersaccount is goedgekeurd en hij/zij

           de via e-mail verkregen activeringscode heeft ingevoerd.

   5.     De adviseur geeft wijzigingen betreffende gebruikers van FAN waar relevant en noodzakelijk,

           bijvoorbeeld wanneer een gebruiker niet langer werkzaam is bij de adviseur, direct door aan Florius.

    ​Artikel 3: Status FAN gebruikersaccount

    1.       Een FAN gebruikersaccount kan de volgende status hebben:

    AangemaaktHet account moet nog door Florius worden goedgekeurd.
    Niet geactiveerdHet account moet door de gebruiker worden geactiveerd via de link om te kunnen gebruiken.
    GeactiveerdHet account kan gebruikt worden.
    GeblokkeerdHet account is >3 maanden niet gebruikt om in te loggen. Het account moet gedeblokkeerd worden door Florius. Gebruikers zonder geldig en actueel wachtwoord kunnen niet op FAN inloggen.
    VervallenHet account is >12 maanden niet gebruikt om in te loggen. De gebruiker moet opnieuw een account aanvragen.

     

    2.       Indien een adviseur niet (meer) aan de genoemde voorwaarden voldoet, wordt de toegang tot FAN
              direct ingetrokken.

    Artikel 4: Slotbepaling

    Florius behoudt zich het recht voor om te allen tijde de toegang van gebruikers tot FAN in te trekken, te wijzigen, dan wel aanvullende voorwaarden te stellen.