​Gebruikersvoorwaarden FAN  

Artikel 1: Florius Adviseurs Netwerk (FAN)

 1. FAN is een extra beveiligde omgeving waarin Florius informatie en functionaliteiten beschikbaar stelt aan met Florius samenwerkende adviseurs voor het aanvragen en/of wijzigen van hypotheken en verzekeringen voor zijn klanten.
 2. Deze klantinformatie is vertrouwelijk en wordt conform het privacy beleid van Florius behandeld.
 3. Vanwege de aard van de informatie en de functionaliteit, is FAN beveiligd met een two-factor- authenticatie conform het informatiebeveiligingsbeleid van Florius.
 4. Een hypotheekadviseur kan alleen de informatie en de functionaliteit voor het doorvoeren van wijzigingen in lopende producten in FAN gebruiken, indien een klant toestemming heeft verleend zijn/haar gegevens met de desbetreffende hypotheekadviseur te willen delen. De klant kan dit doen in zijn/haar MijnFlorius omgeving.
 5. Indien de samenwerking met Florius wordt beëindigd, kan de hypotheekadviseur tot 3 maanden na de beëindigingsdatum inloggen met zijn reeds bestaande account op FAN. Daarna zal de account worden verwijderd.

Artikel 2: Toegang tot FAN 

 1. Toegang tot FAN is mogelijk voor adviseurs die aan de gestelde voorwaarden voldoen:
  • De hypotheekadviseur is in dienst bij een organisatie met een service- of totaalsamenwerking met Florius
  • De hypotheekadviseur gebruikt de toegang tot FAN uitsluitend voor zijn/haar functie als onafhankelijk adviseur
  • De hypotheekadviseur heeft een persoonlijk gebruikersaccount. De gebruikersnaam en het wachtwoord mogen niet gedeeld worden met andere personen binnen of buiten de organisatie waarvoor de adviseur werkzaam is.

 2. Goedkeuring van het gebruikersaccount is ter beoordeling van Florius.
 3. Om toegang te krijgen tot FAN moet bij het gebruikersaccount een telefoonnummer of e-mailadres worden geregistreerd waarop de authenticatiecode voor two-factor inlog kan worden ontvangen (per sms of e-mail). Registratie wordt alleen gedaan indien de persoon in kwestie aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet.
 4. Het FAN-account is geactiveerd, zodra de hypotheekadviseur zijn/haar gebruikersaccount is goedgekeurd en hij/zij de via e-mail verkregen activeringscode heeft ingevoerd.

​Artikel 3: Status FAN gebruikersaccount

1.       Een FAN gebruikersaccount kan de volgende status hebben:

AangemaaktHet account moet nog door Florius worden goedgekeurd.
Niet geactiveerdHet account moet door de gebruiker worden geactiveerd via de link om te kunnen gebruiken.
GeactiveerdHet account kan gebruikt worden.
GeblokkeerdHet account is >3 maanden niet gebruikt om in te loggen.  Het account moet gedeblokkeerd worden door Florius. Gebruikers zonder geldig en actueel wachtwoord kunnen niet op FAN inloggen.
VervallenHet account is >12 maanden niet gebruikt om in te loggen. De gebruiker moet opnieuw een account aanvragen.

 

2.       Indien een hypotheekadviseur niet (meer) aan de genoemde voorwaarden voldoet, wordt de toegang tot
          FAN direct ingetrokken.

Artikel 4: Slotbepaling

Florius behoudt zich het recht voor om te allen tijde de toegang van gebruikers tot FAN in te trekken, te wijzigen, dan wel aanvullende voorwaarden te stellen.