Renteverwachting hypotheken

Welke renteontwikkelingen kun je de komende periode verwachten? Florius geeft hier elke twee weken haar mening over de actuele renteverwachting. 

Renteverwachting per 4 oktober 2018

​Korte rentestabiel
​Lange rente

stabiel

Verwachtingen voor de korte rente

De Amerikaanse centrale bank heeft in september haar officiële rentetarieven opnieuw met 25 basispunten verhoogd. Het was de achtste verhoging op rij sinds eind 2015. Het basisrentetarief van de Federal Reserve staat nu op 2,25%. Wij houden er rekening mee dat er eind dit jaar en in de eerste helft van 2019 meer renteverhogingen zullen volgen. Deze zijn nodig omdat de inflatiedruk in de VS toeneemt onder invloed van de extra overheidsuitgaven, de gestegen olieprijs en de grotere kans op loonstijgingen bij de huidige lage werkloosheid.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast met de rente verhogen. De inflatiedruk is nog altijd beperkt. De inflatie mag met 2,1% zelfs iets boven de nagestreefde waarde van de ECB staan, de kerninflatie - die sterk schommelende prijscategorieën zoals voedsel en benzine buiten beschouwing laat - schommelt nog geruime tijd rond 1%. In september daalde dit cijfer zelfs weer een fractie. Volgens ECB-vertegenwoordigers komt een renteverhoging daarom op zijn vroegst in het najaar van 2019 in beeld. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

In oktober heeft de Europese Centrale Bank haar maandelijkse obligatieaankopen gehalveerd. En na december zal zij het opkoopprogramma beëindigen. Doel van het opkoopprogramma was om de inflatie aan te zwengelen via extra kredietverlening en risicovollere investeringen door beleggers. Door op grote schaal obligaties op te kopen drukt de ECB de lange rente nu nog omlaag.

Zoals gezegd, zal de ECB de officiële rentetarieven voorlopig niet verhogen. Daarnaast zijn er zorgen over onder meer de Italiaanse begroting en rondom opkomende economieën, die de lange rente drukken. Wij gaan ervan uit dat de zorgen hierover langzaam naar de achtergrond zullen verdwijnen en denken dat de 10-jaarsrente zal oplopen van 0,5-0,6% nu naar bijna 1% eind 2019. Hypotheekverstrekkers zullen deze beperkte stijging in de hypotheekrente doorberekenen, althans voor zover de concurrentie dat toelaat.

 
Meer informatie   

Actuele rentetarieven ​​​

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.