Renteverwachting hypotheken

Welke renteontwikkelingen kun je de komende periode verwachten? Florius geeft hier elke twee weken haar mening over de actuele renteverwachting. 

Renteverwachting per 18 september 2018

​Korte rentestabiel
​Lange rente

stabiel

Verwachtingen voor de korte rente

De Amerikaanse centrale bank heeft in juni haar officiële rentetarieven met 25 basispunten verhoogd. Het was de zevende verhoging op rij sinds eind 2015. Het basisrentetarief van de Federal Reserve staat nu op 2%. Wij houden er rekening mee dat er dit en komend jaar meer renteverhogingen zullen volgen. Deze zijn nodig omdat de inflatiedruk in de VS toeneemt onder invloed van de extra overheidsuitgaven, de gestegen olieprijs en de grotere kans op loonstijgingen bij de huidige lage werkloosheid.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast met de rente verhogen. Het herstel in de eurozone is nog niet zo ver gevorderd als in de VS. Recent uitgekomen cijfers wijzen zelfs op een tijdelijke matiging van de BBP-groei. Bovendien is de inflatiedruk beperkt. De inflatie mag met 2% op de nagestreefde waarde van de ECB staan, de kerninflatie -die sterk schommelende prijscategorieën zoals voedsel en benzine buiten beschouwing laat- ligt op 1%. Volgens ECB-vertegenwoordigers komt een renteverhoging daarom op zijn vroegst in het najaar van 2019 in beeld. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank heeft aangekondigd dat zij eind dit jaar stopt met haar obligatie-opkoopprogramma. In december zal de ECB voor in totaal EUR 2.600 mld aan schuldtitels hebben verworven. Doel van het opkoopprogramma is om de BBP-groei en de inflatie aan te zwengelen via extra kredietverlening en risicovollere investeringen door beleggers. Door op grote schaal obligaties op te kopen drukt de ECB de lange rente nu nog omlaag, maar niet meer voor lang.

Beleggers dachten dat de lange rente zou stijgen na de aankondiging van de ECB dat zij stopt met het aankoopprogramma. Maar in plaats daarvan volgde een daling. Dit omdat de ECB bij de persconferentie aangaf dat zij de officiële rentetarieven voorlopig niet zal verhogen. De twijfels over de Italiaanse begroting, de onrust rondom opkomende economieën als Turkije en Argentinië en de handelsoorlogsdreiging drukken de lange rente verder omlaag. Wij gaan ervan uit dat de zorgen hierover langzaam naar de achtergrond zullen verdwijnen en denken dat de 10-jaars rente zal oplopen van 0,4% nu naar 0,9% eind 2019. Hypotheekverstrekkers zullen deze beperkte stijging in de hypotheekrente doorberekenen, althans voor zover de concurrentie dat toelaat.

 
Meer informatie   

Actuele rentetarieven ​​​

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.