Uitleg risicoklassen

​U kunt de voor u geldende risicoklasse in onderstaande tabel terugvinden. Bent u benieuwd naar de nieuwe risicoklasse en bijbehorende risico-opslag als u extra aflost op uw lening of uw lening verhoogt? Of kunt u aantonen dat de waarde van uw woning is gestegen? In onderstaande tabel kunt u een eventuele nieuwe risicoklasse terugvinden. ​


Lees voor gebruik van de tabel onderstaande toelichting. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de medewerkers​​ van Florius. Zij u helpen u graag.​​​


Voor 1 april 2013 (risicoklassen op basis van executiewaarde)

Risico-opslag

per periode

​NHG ​>60%EW
>51%MW
>65%EW
>55%MW
>75%EW
>63,75%MW
>100%EW
>85%MW
>125%EW
>106,25%MW
01/01/1993 - 30/04/2004 ​​0 ​0 0​ ​+ 0,2% + 0,2%​ ​+ 0,3%
01/05/2004 - 30/08/2005 ​0 ​0 ​0 + 0,1%​ ​+ 0,2% + 0,3%​
31/08/2005 - 02/04/2009
​0​​ +​ 0,1%​ + 0,1%​ ​+ 0,2% ​+ 0,3% + 0,4%​
02/04/2009 - 01/04/2013 ​0 ​+ 0,1%​ + 0,1%​ + 0,2%​ + 0,5%​ ​+ 0,6%

1 april 2013 t/m 22 juni 2016 (risicoklassen op basis van marktwaarde)

Risico-opslag

per periode

NHG ​t/m 55%MW t/m 65%MW

t/m 85%MW

t/m 95%MW

t/m 110%MW

01/04/2013 - 26/04/2013 +​ 0,1%​
​0 +​ 0,1%​ ​+ 0,2% + 0,5%​ ​+ 0,5%
26/04/2013 - 05/07/2013 + 0,1% ​0 ​0 + 0,2%​ ​+ 0,5% + 0,7%​
05/07/2013 - 14/11/2013
+​ 0,1%​​​ 0 0 ​+ 0,2% ​+ 0,6% + 0,8%​
14/11/2013 - 17/07/2014 + 0,1%
​0 0​ + 0,2%​ + 0,6%​ ​+ 1,0%
17/07/2014 - 28/08/2014 +​ 0,1%​
​0 0​ ​+ 0,2% + 0,5%​ ​+ 0,8%
28/08/2014 - 03/12/2015 + 0,1%
​0 ​0 + 0,2%​ ​+ 0,5% + 0,7%​
03/12/2015 - 25/02/2016
+​ 0,1%​​​ 0 0 ​+ 0,2% ​+ 0,5% + 0,9%​
25/02/2016 - 22/06/2016 + 0,1% ​0 0 + 0,2%​ + 0,5%​ + 0,8%

 

Vanaf 23 juni 2016 (risicoklassen op basis van marktwaarde)

Risico-opslag

per periode

​NHG ​t/m 55%MW  t/m 65%MW

t/m 85%MW

t/m 102%MW

>102%MW

vanaf 23/06/2016 +​ 0,1%​
​0 0 ​+ 0,2% + 0,7%​ ​+ 0,8%


Vanaf 13 juli 2017 (risicoklassen op basis van marktwaarde)

Risico-opslag

per periode

​NHG ​t/m 65%MW  t/m 85%MW

t/m 90%MW

t/m 101%MW

>101%MW

vanaf 13/07/2017 +​ 0,05%​
​0 +0,15% ​+ 0,35% + 0,55%​ ​+ 0,75%


Vanaf 12 oktober 2017 (risicoklassen op basis van marktwaarde)

Risico-opslag

per periode

​NHG ​t/m 65%MW  t/m 85%MW

t/m 90%MW

t/m 101%MW

>101%MW

vanaf 12/10/2017 0​
​0 +0,15% ​+ 0,25% + 0,50%​ ​+ 0,70%

​​Toelichting voor gebruik tabel

Kolommen risicoklassen

In onderstaande tabel ziet u verschillende kolommen. Zoals de kolommen ‘> 55%MW’ en ‘> 65%MW’. Dit zijn de risicoklassen bij Florius. Het percentage van de risicoklasse geeft de verhouding weer tussen de hoogte van uw lening en de waarde van uw huis. Hoe hoger uw lening is in verhouding met de waarde van uw huis, hoe hoger de risico-opslag is. En heeft u een lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan kijkt u in de kolom onder ‘NHG’. 


Wat is EW en MW?

EW is de Executiewaarde, deze bedraagt doorgaans 85% van de Marktwaarde (MW). Tot 1 april 2013 was de executiewaarde leidend voor het berekenen van de verhouding van uw hypotheek ten opzichte van de waarde van uw huis. Deze waarde vindt u terug in uw offerte als uw hypotheek voor deze datum is ingegaan. Na 1 april 2013 is de marktwaarde leidend geworden en vindt alleen de marktwaarde terug in de offerte en het taxatierapport.

 

Hoogte van de lening bij een (Bank)Spaarhypotheek

Heeft u een ​Bankspaar Hypotheek​ en/of Spaarhypotheek? Dan kan in sommige gevallen ook de opgebouwde spaarwaarde meetellen in het bepalen van de hoogte van de lening en dus de risicoklasse. De opgebouwde waarde wordt dan in mindering gebracht op de hoogte van de uw uitstaande lening in relatie tot de waarde van uw huis. Onze medewerkers kunnen u vertellen of dit voor uw hypotheek ook geldt.


Hoogte van de lening na een verhoging

Indien u uw hypotheek verhoogt kunnen alle leningdelen in een hogere risicoklasse terechtkomen omdat de verhouding tussen de lening en de waarde van de woning verandert. Voor het nieuwe leningdeel geldt de meest recente risicoklasse structuur. Zie de voorbeelden hieronder voor meer informatie.

​Kolom Risico opslag 

​De opbouw van de risicoklassen is al een paar keer gewijzigd als gevolg van veranderingen in de markt. De risicoklasse die voor u van toepassing is, is dan ook afhankelijk van de periode waarin u uw hypotheek heeft afgesloten. De verschillende periodes vindt u terug in de kolom ‘Risico-opslag per periode’.


Welke ingangsdatum geldt?

Hoe bepaalt u welke periode voor u van toepassing is? De datum in uw ondertekende hypotheekofferte is leidend. Heeft u uw hypotheek tussentijds verhoogd?Of is sinds de start van uw hypotheek de rentevast periode van een of meerdere leningdelen afgelopen en daarna opnieuw vastgezet? Dan vindt u de juiste gegevens voor dit leningdeel  terug  in mijnFlorius of in de offerte /het aanbod dat u heeft ontvangen voor de verhoging of nieuwe rentevastperiode.    


Let op: Meerdere leningdelen. Indien u meerdere leningdelen heeft kan de van toepassing zijnde periode en risicoklasse dus per leningdeel verschillen. Onze medewerkers kunnen u helpen met het bepalen van de juiste periode en risicoklasse per leningdeel.​

Voorbeeld 1: Uw hypotheek is niet gewijzigd sinds het moment van afsluiten: wat is uw huidige risicoklasse en risico opslag? 

U heeft een hypotheek van EUR 200.000. Uw oorspronkelijke ondertekende hypotheekofferte deze dateert van 1 mei 2009. Uw risicoklasse vindt u terug in de tabel in de rij van periode 2-4-2009 tot 1-4-2013. In de hypotheekofferte ziet u bovendien een executiewaarde van uw woning vermeld staan van EUR 180.000. De verhouding van de hypotheek (EUR 200.000) t.o.v. de executiewaarde van uw woning (EUR 180.000) was 111%. Dit betekent dat u in de risicoklasse ">100%EW” valt. Uw risico opslag bedraagt 0,5%.

Voorbeeld 2: Uw rentevastperiode van uw hypotheek is eerder afgelopen en opnieuw vastgezet: wat is uw huidige risicoklasse en risico opslag?

U heeft een hypotheek van EUR 200.000. Deze bestaat uit 2 leningdelen van ieder EUR 100.000. Uw oorspronkelijke ondertekende hypotheekofferte dateert van 1 augustus 2009. In de hypotheekofferte ziet u bovendien een executiewaarde van uw woning vermeld staan van EUR 180.000. De verhouding van de hypotheek (EUR 200.000) t.o.v. de executiewaarde van uw woning (EUR 180.000) was 111%. Dit betekent dat u in de risicoklasse ">100%EW” valt.  U ziet in de offerte  ook dat de rentevastperiode (RVP) van 1 leningdeel een einddatum heeft van 1 augustus 2014. De RVP van het andere leningdeel heeft een einddatum van 1 augustus 2019. U moet dus in 2014 een offerte gekregen hebben voor het eerstgenoemde leningdeel.  De datum van deze offerte dateert van 25 juni 2014. 

  • Voor dit leningdeel kijkt u in de tabel dus bij de periode 14-11-2013 tot 17-7-2014 en risicoklasse ">100%EW”. Uw risico opslag voor dit leningdeel bedraagt 0,6%.
  • Voor het andere leningdeel kijkt u in de tabel bij periode 2-4-2009 tot 1-4-2013 en risicoklasse ">100%EW”. Dit leningdeel is sinds de start van uw hypotheek immers niet gewijzigd. Uw risico opslag voor dit leningdeel bedraagt 0,5%.​

Voorbeeld 3: U wilt weten wat de gevolgen zijn van een extra aflossing op uw hypotheek of de gestegen waarde van uw woning: wat is uw nieuwe risicoklasse en risico opslag?

We gaan uit van een hypotheek zoals beschreven in voorbeeld 1. De verhouding van de hypotheek (EUR 200.000) t.o.v. de executiewaarde van uw woning (EUR 180.000) was dus 111%. Dit betekent dat u in de risicoklasse ">100%EW” valt. Uw risico opslag bedraagt dus 0,5%. 


Stel dat u EUR 25.000 extra aflost op uw hypotheek. De verhouding van de hypotheek (nu EUR 175.000) t.o.v. de executiewaarde (EUR 180.000) daalt dan naar 97%. Dit betekent dat u nu in de risicoklasse ">75%EW” valt. Uw risico opslag daalt dus van 0,5% naar 0,2%. Uw rentetarief daalt met 0,3%.


Stel dat u met een taxatierapport aantoont dat de marktwaarde van uw woning nu EUR 245.000 bedraagt. Omgerekend naar de executiewaarde is dit (EUR 245.000 * 85% =) EUR 208.250. De verhouding van de hypotheek (EUR 200.000) t.o.v. de executiewaarde (nu EUR 208.250) daalt dan naar 96%. Dit betekent dat u nu in de risicoklasse ">75%EW” valt. Uw risico opslag daalt van 0,5% naar 0,2% Uw rentetarief daalt met 0,3%.

Voorbeeld 4: U wilt weten wat de gevolgen zijn van een verhoging op uw hypotheek: wat is uw nieuwe risicoklasse en risico opslag?

U heeft een hypotheek van EUR 200.000. Uw oorspronkelijke ondertekende hypotheekofferte dateert van 1 maart 2009. Uw risicoklasse vindt u terug in de tabel in de rij van periode 31-8-2005 tot 2-4-2009. In de hypotheekofferte ziet u bovendien een executiewaarde van uw woning vermeld staan van EUR 180.000. De verhouding van de hypotheek (EUR 200.000) t.o.v. de executiewaarde van uw woning (EUR 180.000) was 111%. Dit betekent dat u in de risicoklasse ">100%EW” valt. Uw risico opslag bedraagt dus 0,3%.

Stel dat u uw hypotheek per 1 april 2016 heeft verhoogd met EUR 25.000. De getekende offerte voor deze verhoging dateert van 19 februari 2016. Uw hypotheek bestaat dan uit een leningdeel van EUR 200.000 en een leningdeel van EUR 25.000. U heeft een taxatierapport aangeleverd voor de aanvraag van de verhoging. Uit dit taxatierapport blijkt een marktwaarde van EUR 245.000. Omgerekend naar de executiewaarde is dit (EUR 245.000 * 85% =) EUR 208.250. De verhouding van de hypotheek (nu EUR 225.000) t.o.v. de executiewaarde van uw woning (EUR 208.250) daalt hierdoor naar 108%. De verhouding van de hypotheek (nu EUR 225.000) t.o.v. de marktwaarde (EUR 245.000) is 92%. 

  • Voor het leningdeel van EUR 200.000 blijft de risicoklasse ">100%EW” uit de periode 31-8-2005 tot 2-4-2009 van toepassing. De risico opslag op dit leningdeel blijft 0,3%.
  • Voor het nieuwe leningdeel van EUR 25.000 is de risicoklasse “>85% MW” in de periode 3-12-2015 tot 25-2-2016 van toepassing. De risico opslag op dit leningdeel is 0,5%.

​​​

Meer informatie​

Actuele rentetarieven

Meer over risicoklassen ​ ​