Hypotheekrenteverwachting ​

Juli 2018

​Korte rente: Stabiel
​Lange rente:

Lichte stijging

 

Blijf altijd op de hoogte van de actuele rentetarieven

Schrijf u in voor de rentemail van Florius. U ontvangt dan bij elke rentewijziging een bericht van ons.

 

Verwachtingen voor de korte rente

De Amerikaanse centrale bank heeft in juni haar officiële rentetarieven met 25 basispunten verhoogd. Het was de zevende verhoging op rij sinds eind 2015. Het basisrentetarief van de Federal Reserve staat nu op 2%. Wij houden er rekening mee dat er meer verhogingen zullen volgen. De Federal Reserve wil het rentebeleid normaliseren, omdat de inflatiedruk dreigt toe te nemen onder invloed van de aantrekkende economische groei, de sterk gedaalde werkloosheid en de gestegen olieprijs.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast met de rente verhogen dan de Federal Reserve. De economie in de eurozone verbetert, maar het economisch herstel is nog niet zo ver gevorderd als in de VS. De meest recente indicatoren wijzen zelfs op een tijdelijke groeimatiging. Bovendien is de inflatoire druk nog beperkt vanwege de zwakke loongroei. Uitlatingen van diverse ECB-vertegenwoordigers wijzen er op dat een verhoging van de officiële rentetarieven op zijn vroegst in de tweede helft van 2019 ter discussie zal komen. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank heeft aangekondigd dat zij haar opkoopprogramma zal beëindigen. De afgelopen jaren kocht Frankfurt op grote schaal obligaties op en drukte zo de lange rente omlaag. Maar aan het eind van het jaar, wanneer de ECB voor in totaal EUR 2.600 mld aan schuldtitels heeft verworven, komt er een eind aan het programma dat tot doel heeft de economische groei en de inflatie aan te zwengelen via extra kredietverlening en risicovollere beleggingen door beleggers.

Tegen de verwachting in daalde na de ECB-aankondiging de rente op 10-jarige obligaties van de Nederlandse overheid licht naar 0,5%. Dit kwam omdat beleggers uit de persconferentie van de ECB opmaakten dat de officiële rentetarieven later omhoog gaan dan gedacht. Daarnaast wordt de lange rente gedrukt door de tegenvallende conjunctuurberichten, de hernieuwde twijfels over de Italiaanse economie en de toegenomen handelsoorlogsdreiging. Wij gaan ervan uit dat deze zorgen langzaam naar de achtergrond zullen verdwijnen en denken dat de 10-jaars rente stijgt naar 1,3% eind 2019. Hypotheekverstrekkers zullen deze rentestijging in de lange hypotheekrente doorberekenen, althans voor zover de concurrentie dat toelaat.

​Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

​​Meer informatie

Hypotheekrente  ​​

​​Rentevorme​n bij Florius

Variabele rente

Vaste​ rente​​​​