Hypotheekrenteverwachting ​

​​​maart 2018

​Korte rente: Stabiel
​Lange rente:

Lichte stijging

 

Blijf altijd op de hoogte van de actuele rentetarieven

Schrijf u in voor de rentemail van Florius. U ontvangt dan bij elke rentewijziging een bericht van ons.

 

Verwachtingen voor de korte rente

Sinds eind 2015 heeft de Amerikaanse centrale bank haar officiële rentetarieven tot vijf maal toe verhoogd met 25 basispunten. De laatste keer was op 13 december. Het basistarief van de Federal Reserve kwam toen op 1,5%. Wij houden er rekening mee dat in 2018 verdere renteverhogingen zullen volgen. De Federal Reserve wil het monetair beleid normaliseren nu de economische groei hoger uitvalt dan eerder gedacht en de arbeidsmarkt weer aantrekt. Daar komt bij dat de stijging van de olieprijs tot extra inflatiedruk leidt.


De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast dan de Fed. De Europese economie verbetert, maar het herstel is nog niet zo ver als in de Verenigde Staten. Bovendien is de inflatie met 1,2% in februari nog ruim onder het 2%-streefniveau van de ECB. De ruimte op de arbeidsmarkt en de gematigde loonstijgingen houden de inflatie laag. Ook de stijging van de euro tempert de prijsdruk, doordat de hogere wisselkoers de invoer goedkoper maakt. Wij denken daarom dat de ECB zal wachten tot de tweede helft van 2019 voordat zij de rente verhoogt. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden, de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te sporen tot risicovollere investeringen. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Eind vorig jaar besloot de ECB haar aankoopprogramma in 2018 te verlengen tot en met september. Tot dan zal zij maandelijks voor EUR 30 mld aan obligaties aanschaffen, de helft van het maandelijkse aankoopbedrag in 2017.


De grote vraag is wat de ECB na september zal doen. Steeds meer beleggers denken dat de ECB dan geen obligaties meer zal aankopen en zal voorsorteren op een renteverhoging begin 2019. Eerder gingen beleggers er nog van uit dat de ECB hier meer tijd voor zou nemen. Als gevolg van de verschuiving in beleggerssentiment is de rente op 10-jaars overheidsobligaties sinds begin dit jaar met 20 basispunten gestegen naar 0,7%. Wij denken dat de rente dit jaar verder zal oplopen, zij het beperkt met 30 basispunten naar 1%. Tegen deze achtergrond zal ook de hypotheekrente volgens ons licht stijgen.


​Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

​​Meer informatie

Hypotheekrente  ​​

​​Rentevorme​n bij Florius

Variabele rente

Vaste​ rente​​​​

Woningmarktmonitor ABN AMRO