Hypotheekrenteverwachting ​

juni 2018

​Korte rente: Stabiel
​Lange rente:

Lichte stijging

 

Blijf altijd op de hoogte van de actuele rentetarieven

Schrijf u in voor de rentemail van Florius. U ontvangt dan bij elke rentewijziging een bericht van ons.

 

Verwachtingen voor de korte rente

De Amerikaanse centrale bank heeft in maart haar officiële rentetarieven verhoogd met 25 basispunten. Het was de zesde verhoging sinds eind 2015. Het basisrentetarief van de Federal Reserve staat nu op 1,75%. Wij houden er rekening mee dat er meer verhogingen zullen volgen. De Federal Reserve wil het rentebeleid normaliseren, omdat de economische groei hoger uitvalt dan eerder gedacht, de arbeidsmarkt weer aantrekt en de olieprijs stijgt. Hierdoor zal de inflatiedruk toenemen.
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast met de rente verhogen dan de Federal Reserve. De economie in de eurozone verbetert, maar het herstel is nog niet zo gevorderd als in de VS. De meest recente indicatoren wijzen zelfs op een tijdelijke verzwakking van de groei. Bovendien is de inflatie met 1,2% in april nog ruim onder het 2%-streefniveau van de ECB. Door de ruimte op de arbeidsmarkt zijn de loonstijgingen gematigd. Wij denken daarom dat de ECB pas in de tweede helft van 2019 haar officiële rentetarieven zal verhogen. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden, en zo de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te sporen tot risicovollere investeringen. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Eind vorig jaar besloot de ECB haar aankoopprogramma in 2018 te verlengen tot en met september. Tot dan zal zij maandelijks voor EUR 30 mld aan obligaties aanschaffen, de helft van het maandelijkse aankoopbedrag in 2017.
De grote vraag is wat de ECB na september zal doen. Naar verwachting verschaft de ECB hier in juli meer duidelijkheid over. Vooralsnog wordt het sentiment op financiële markten beheerst door politiek nieuws. De onrust rondom Italië duwt de rentes in het Zuid-Europa omhoog en in Noord-Europa omlaag. De Nederlandse 10-jaarsrente daalde de afgelopen weken van 0,8% naar 0,5%. Mede vanwege deze fluctuaties zal de ECB voorzichtig zijn en de tijd nemen voor de normalisatie van het monetair beleid. Wij denken dat de lange rente zal oplopen naar 1% eind dit jaar en 1,3% eind volgend jaar. Tegen deze achtergrond zal ook de hypotheekrente volgens ons licht stijgen.

​Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

​​Meer informatie

Hypotheekrente  ​​

​​Rentevorme​n bij Florius

Variabele rente

Vaste​ rente​​​​