Artikel 1: Florius Adviseurs Netwerk (FAN)

 1. FAN is de adviseursportal van Florius, waarin Florius onder andere informatie en functionaliteit beschikbaar stelt aan de met haar samenwerkende adviseurs.
 2. Deze (klant)informatie is vertrouwelijk en wordt conform het privacybeleid van Florius behandeld.
 3. Vanwege de aard van de informatie en de functionaliteit is FAN beveiligd met een two-factor-authenticatie conform het informatiebeveiligingsbeleid van Florius.
 4. Een adviseur kan alleen de informatie en de functionaliteit voor het doorvoeren van wijzigingen in producten in FAN gebruiken, indien een klant toestemming heeft verleend zijn gegevens met de desbetreffende adviseur te willen delen. De klant kan deze toestemming onder andere verlenen via zijn MijnFlorius-omgeving.
 5. Wordt de samenwerking met Florius beëindigd? Dan kan de adviseur nog tot 3 maanden na de beëindigingsdatum inloggen met zijn FAN-gebruikersaccount(s). Daarna zal (zullen) het (de) betreffende account(s) worden verwijderd.

Artikel 2: Toegang tot FAN

 1. Om toegang tot FAN te krijgen, moeten adviseurs aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • De adviseur werkt samen met Florius.
  • De gebruikers van FAN zijn werkzaam binnen de organisatie van de adviseur en gebruiken de toegang tot FAN uitsluitend voor de uitoefening van de betreffende functie binnen de (advies)organisatie.
  • De medewerker werkzaam binnen de organisatie van de adviseur heeft een persoonlijk gebruikersaccount. De gebruikersnaam en het wachtwoord mogen niet worden gedeeld met andere personen binnen of buiten de organisatie waarvoor de adviseur werkzaam is.
 2. Goedkeuring van het gebruikersaccount is ter beoordeling van Florius.
 3. Om toegang te krijgen tot FAN moet bij het gebruikersaccount een telefoonnummer of e-mailadres worden geregistreerd, waarop de authenticatiecode voor two-factor-inlog kan worden ontvangen (per sms of e-mail). Registratie wordt alleen gedaan indien de persoon in kwestie aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet.
 4. Het FAN-account is geactiveerd, zodra de gebruikersaccount van de adviseur is goedgekeurd en deze de activeringscode heeft ingevoerd die hij/zij via e-mail heeft ontvangen.
 5. De adviseur geeft relevante en noodzakelijke wijzigingen betreffende FAN-gebruikers direct door aan Florius. Bijvoorbeeld wanneer een gebruiker niet langer werkzaam is bij de adviseur.

Artikel 3: Status FAN gebruikersaccount

 1. Een FAN gebruikersaccount kan de volgende status hebben:
  • Aangemaakt. Het account moet nog door Florius worden goedgekeurd.
  • Niet geactiveerd. Het account moet door de gebruiker worden geactiveerd via de link die hij ontvangen heeft.
  • Geactiveerd. Het account kan worden gebruikt.
  • Geblokkeerd. Het account is meer dan 3 maanden niet gebruikt om in te loggen. Het account moet gedeblokkeerd worden door Florius. Gebruikers zonder geldig en actueel wachtwoord kunnen niet op FAN inloggen.
  • Vervallen. Het account is meer dan 12 maanden niet gebruikt om in te loggen. De gebruiker moet opnieuw een account aanvragen.
 2. Indien een adviseur niet (meer) aan de genoemde voorwaarden voldoet, wordt de toegang tot FAN direct ingetrokken.

Artikel 4: Slotbepaling

Florius behoudt zich het recht voor om te allen tijde de toegang van gebruikers tot FAN in te trekken, te wijzigen, dan wel aanvullende voorwaarden te stellen.