Vroegtijdig switchen van rentevastperiode

Voor sommige klanten is het aantrekkelijk om eerder dan gepland een nieuwe rentevastperiode te starten. Zij moeten mogelijk wel een vergoeding betalen om hun huidige rentevastperiode af te breken. De kosten hiervoor kunnen ze bij Florius op twee manieren verrekenen: via renteafkoop of rentemiddeling.

Kies een geschikte vorm met je klant

Kijk goed naar de persoonlijke situatie, financiële mogelijkheden en voorkeuren van de klant, en probeer in te schatten hoe deze zich de komende jaren ontwikkelen. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van renteafkoop en rentemiddeling voor je klant:

Renteafkoop

 • De klant betaalt de vergoeding in één keer.
 • De klant kan uit meerdere rentevastperiodes kiezen.
 • De totale kosten liggen meestal lager dan bij rentemiddeling.
 • Bij een verhuizing binnen de nieuwe rentevastperiode verdient de klant de vergoeding mogelijk niet volledig terug.
 • De vergoeding die de klant moet betalen, is mogelijk fiscaal aftrekbaar.

Rentemiddeling

 • De klant betaalt de vergoeding in delen, gespreid over nieuwe rentevastperiode (rentemiddelingsopslag).
 • De klant kan alleen een nieuwe rentevastperiode van 5 of 10 jaar kiezen.
 • De klant kan alleen kiezen voor rentemiddeling als er sprake is van een vergoeding.
 • De totale kosten liggen meestal hoger dan bij Renteafkoop.
 • Maakt een klant gebruik van Rentemiddeling, dan kan hij tijdens de gekozen nieuwe rentevastperiode niet opnieuw gebruik maken van Rentemiddeling.

De gemiddelde rente die je klant gaat betalen, bestaat uit de rente van de nieuwe rentevastperiode (5 of 10 jaar) en een rentemiddelingsopslag. Deze opslag bepalen we in twee stappen:

 1. We berekenen de vergoeding voor het tussentijds wijzigen van de hypotheek in overeenstemming met de AFM-leidraad 'vergoeding vervroegde aflossing' (VVA). De VVA wordt berekend over de schuldrest op moment van rentemiddeling. Hierbij houden we rekening met het afbouwschema en wordt een contante waardeberekening gemaakt. Er wordt geen rekening gehouden met de vergoedingsvrije ruimte.
 2. We spreiden de VVA (uitgedrukt in een percentage) over de nieuwe rentevastperiode.


Klanten ontvangen een uitgebreide specificatie van de berekening voordat ze een definitieve keuze maken over rentemiddeling.

Doe een verzoek voor rentewijziging via FAN. Bekijk welke opties je klant per leningdeel heeft voor renteafkoop en/of rentemiddeling. Bespreek de opties met je klant en voer zijn keuze in. Download de offerte en laat deze door je klant ondertekenen.

Upload de getekende offerte uiterlijk op de 20e van de maand voordat de rentewijziging ingaat. 

Let op: lukt dit niet, dan moet je een nieuwe offerte opvragen en laten ondertekenen.

In de eerste week nadat de gewijzigde rente is ingegaan, ontvangt je klant een nieuw leningoverzicht ter bevestiging van de wijziging. Jij ziet de gewijzigde rente in FAN vanaf de datum dat deze is ingegaan.

Andere mogelijkheden

 • Je vraagt een omzettingsofferte aan via FAN.
 • Op basis van jouw advies kan je klant de mutatie ook zelf doorvoeren via mijnFlorius.