[Artikel] 23-09-2022 - Uit onderzoek van De Hypotheker blijkt dat slechts één procent van het huizenaanbod bereikbaar is voor alleenstaanden met een modaal inkomen. Toch is het niet onmogelijk voor deze groep om een huis te vinden die bij hen past. Hoe help je deze doelgroep nu mogelijk toch aan een woning? Frans Douma van Florius vertelt erover en geeft 6 tips. 

1) Van huur naar koop
‘Onlangs is er gestart met een duurhuur-pilot. Duurhuurders zijn huurders die de overstap vanuit de vrije huursector naar een koopwoning willen maken, maar geen passende woning kunnen vinden binnen de gestelde standaard leennormen. Zij laten wel zien dat zij gedurende minimaal drie jaar relatief hoge huurlasten kunnen betalen zonder dat dit ten laste gaat van hun spaargeld of leidt tot oplopende schulden. Voor die klanten is maatwerk nodig. Als een klant voldoet aan de voorwaarden kan de klant in aanmerking komen voor een hogere hypotheek. Dit geldt ook voor klanten met een modaal inkomen (€ 38.000 per jaar).’

2) Onderhandse lening aangaan
‘Binnen ons acceptatiebeleid geldt dat als er een onderhandse lening wordt verstrekt en de lasten van die onderhandse lening worden jaarlijks geschonken, dat de lasten van die lening voor een hypotheektoets buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Wel is het zo dat die lening niet méér mag bedragen dan twintig procent van de hypotheeksom die een klant kan krijgen. Bij een modaal inkomen komt dat op dit moment neer op maximaal twintig procent van € 167.000. Laat de klant vanwege de fiscale aandachtspunten bij deze wijze van financieren van tevoren overleg plegen met een fiscaal adviseur en leg ook vast dat een klant dit heeft gedaan of juist bewust hiervan heeft afgezien.’  

3) Andere kredieten aflossen
‘Misschien kan het helpen om BKR-kredieten en DUO-leningen af te lossen. Als een klant bijvoorbeeld een private lease heeft of een roodstandfaciliteit, heeft dat negatieve gevolgen voor de hoogte van de hypotheek die een klant kan krijgen. De verplichtingen voor de externe kredieten moeten namelijk worden mee getoetst. Als Florius willen we mensen erop wijzen wat de impact is van kredieten en zaken op afbetaling. Daar vallen bijvoorbeeld ook bepaalde mobiele telefoonabonnementen onder, want als de telefoon ‘gratis’ is, is dat effectief vaak kopen op afbetaling.’

4) Kijk naar een starterslening
‘Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) biedt startersleningen aan. Daarvoor betaal je de eerste drie jaar geen rente en aflossing. Of een klant daarvoor in aanmerking komt, hangt af van de gemeente. Welke gemeenten dit aanbieden, is op de SVn-site na te gaan.’

5) Schenkingen
‘Mogelijk zijn er mensen in de omgeving van de klant die kunnen schenken, ouders bijvoorbeeld. Dit kan nu nog relatief fiscaal vriendelijk door de regeling voor de zogenaamde ‘jubelton’, maar die wordt in 2023 verlaagd naar maximaal € 28.947 en daarna verdwijnt de regeling. Dan kun je nog steeds schenken, maar niet meer zo fiscaal vriendelijk voor de aankoop van een eigen woning.’

6) Profiteer van de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting
‘Als je jonger bent dan 35 jaar en je koopt een eerste woning voor minder dan € 400.000, kun je nog gebruik maken van de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Dit geldt ook voor ‘doorstromers’ die aan deze voorwaarden voldoen en bij hun eerste woning nog geen gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Volgend jaar in 2023 gaat die grens naar € 440.000.’