Als adviseur ben je met name bij de acceptatie van nieuwe klanten een belangrijke schakel in het zoeken naar integriteitsrisico's en het controleren van klantgegevens. Het is belangrijk dat we onze klanten kennen. Vanaf maart 2020 vragen we daarom bijvoorbeeld om het klantbeeldformulier met de klant door te nemen en hem goed en volledig door de klant in te laten vullen en ondertekenen.

Toetsing bestaande klanten

Alle klanten die voor maart 2020 al klant waren bij Florius toetsen we ook op integriteitsonderdelen. Soms vraagt dit om extra onderzoek of informatie. In dat geval kan onze Know Your Customer (KYC) Desk contact met je klant opnemen om meer informatie te vragen. Om verschillende redenen gebeurt dat rechtstreeks, en niet via jou als adviseur.

 

Wat ga jij hiervan merken?

Het kan zijn dat klanten je benaderen met vragen over dit onderwerp. Vertel dan dat het om een standaard onderzoek gaat dat we doen om financiële criminaliteit te voorkomen. Voor inhoudelijke vragen kan de klant terecht bij de KYC Desk. De contactgegevens staan in de brief die de klant ontvangen heeft.

 

Vragen?

Neem dan contact op met je vaste Florius-team.

Als financiële dienstverleners hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om financiële criminaliteit te voorkomen. Dit is een belangrijke maatschappelijke taak en wordt vanuit wetgeving ook van ons verwacht. Vanuit het Know Your Customer-principe (KYC) onderzoeken we de identiteit en persoonsgegevens van onze klanten en controleren we transacties.