Verrekenen opgebouwde poliswaarde makkelijker

Voor een aantal polissen is het tegenwoordig weer wat makkelijker om de opgebouwde poliswaarde te verrekenen tijdens passeren bij een notaris.  

Als je een opbouwproduct hebt en een woning verkoopt of je hypotheek oversluit, kun je de opgebouwde waarde direct laten verrekenen tijdens het passeren bij de notaris. Dit proces verliep voor onze klanten nog niet optimaal, met vragen aan jou als adviseur als gevolg. Dat kan beter! Lees wat er is veranderd. 


Direct polis verrekenen bij passeren

Als je klant zijn hypotheek wil aflossen met de opgebouwde waarde van een polis, kan dat tegenwoordig direct bij de notarisafrekening. De notaris geeft dit eenvoudig aan in e-notaris, waarna wij de opgebouwde waarde opvragen bij de verzekeraar. 


Je klant vult alleen nog een afkoopformulier in en geeft dit aan de notaris. Vervolgens zorgen wij dat het geld direct beschikbaar is. Voorschieten door de klant is dus niet meer nodig.

 

Netto renteaanbod bij omzetten opbouwproduct

Wil je klant een leningdeel met een opbouwproduct omzetten naar een andere aflosvorm? Dan ontvangt hij nu een renteaanbod met de netto restschuld. Hierin is de opgebouwde waarde van de polis dus al verrekend. Zo zien jij en je klant meteen het juiste hypotheekbedrag en het bedrag dat we elke maand gaan incasseren. Je klant weet zo precies waar hij aan toe is. Als de hypotheek ingaat, schrijven we ook meteen het juiste maandbedrag af. 

 

Deels aflossen uit eigen middelen 

Wil een klant een leningdeel deels aflossen met eigen middelen en deels met de opgebouwde poliswaarde? Ook dan vragen we de opgebouwde waarde op en deze automatisch verrekenen. Omzetten is niet meer nodig.

Wil je weten of de polis van jouw klant direct verrekend kan worden bij de notaris? Jouw vaste Florius-team vertelt het je graag! 

Je klant vult het afkoopformulier in en geeft dit vervolgens aan de notaris (bij afkoop) of stuurt het naar ons op (bij omzetten). Het omzetten gaat automatisch bij het renteaanbod. Gaat het om een aflossing? Dan kan de notaris dit in zijn verzoek aangeven. 

Veelgestelde vragen

Je klant vult het afkoopformulier in en geeft dit vervolgens aan de notaris (bij afkoop) of stuurt het naar ons op (bij omzetten). Het omzetten gaat automatisch bij het renteaanbod. Gaat het om een aflossing? Dan kan de notaris dit in zijn verzoek aangeven. 
Dat zouden we wel willen, want dat is natuurlijk veel makkelijker. Helaas kan dat nu nog niet. Dit willen we in de toekomst via HDN mogelijk maken. Tot die tijd kun je contact opnemen met je Florius-team. 
Dat kan niet bij automatisch verrekenen, maar alleen handmatig. Als we automatisch verrekenen, moet de opgebouwde waarde volledig gebruikt worden om de lening af te lossen. De klant kan niet een deel van de waarde uitgekeerd krijgen. 
Je kan voor je klant het proces fictieve restschuld opstarten door contact op te nemen met jouw Florius-team, net zoals je gewend was. Je klant ontvangt dan een gewijzigde aflosnota en maakt alleen de netto restschuld over.