Korte rente: Stabilisatie
We verwachten dat de rente op leningen met een korte rentelooptijd stabiel blijft.

Lange rente: lichte stijging
We verwachten dat de rente op leningen met een lange rentelooptijd licht stijgt.

Disclaimer. De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Verwachte ontwikkeling hypotheekrente


Als we naar de renteverwachting kijken, maken we onderscheid tussen lange en korte rente. Samen vormen ze namelijk een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente. Korte rente geldt voor leningen waarvan het rentetarief maximaal vijf jaar is vastgezet. Voor leningen waarbij het rentetarief langer dan vijf jaar vaststaat, geldt lange rente.

Florius Rentecast: dé podcast voor hypotheekadviseurs

Wil je weten wat de laatste ins en outs rond hypotheekrenteverwachtingen zijn? Luister dan elke maand naar de Florius Rentecast, met Philip Bokeloh: senior econoom van het economisch bureau van ABN AMRO.

Beluister de podcast

Meer weten? Bekijk de woningmarktmonitor

De huizenprijzen zullen in 2020 nog met zo'n 6% stijgen. Dit en meer staat in de Woningmarktmonitor van juli 2020 , van Het Economisch Bureau van ABN AMRO.

Bekijk de Woningmarktmonitor

Philip Bokeloh is senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO.

Daar analyseert hij onder andere de Nederlandse huizenmarkt. Ook volgt hij de laatste ontwikkelingen op de financiële markten en schrijft hij mee aan projectstudies. Bijvoorbeeld over de grondstoffenmarkten, het pensioenstelsel, de gezondheidszorg en het onderwijs.