Hoe werkt het?

Met de Florius Verduurzaam Hypotheek financiert jouw klant de energiebesparende maatregelen uit de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet.

Dit zijn de 11 maatregelen uit de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

De hypotheek kan annuïtair of lineair worden afgesloten, als onderdeel van een Florius Profijt drie + drie, Florius Profijt twaalf of Florius Compleet Hypotheek.

 • Direct meefinancieren bij een reguliere hypotheek tot 106%
 • Regel het nu, beslis later
 • Looptijd én rentevastperiode 5, 10 of 15 jaar
 • Speciaal rentetarief
 • Geen verhoging risico-opslagen
Dat hangt af van zijn of haar situatie. In de productkaart zie je of deze hypotheek geschikt is voor je klant.

Wanneer biedt De Florius Verduurzaam Hypotheek uitkomst?

Met de Florius Verduurzaam Hypotheek kan jouw klant zijn eigen woning of de woning die hij gaat aankopen energiezuiniger maken. De hoogte van de lening bedraagt minimaal € 5.000 tot maximaal € 25.000. Het bedrag komt in een bouwdepot. Daardoor hoeft je klant pas in een later stadium te beslissen wat hij precies gaat doen en wanneer.

Goed om te weten over de Florius Verduurzaam Hypotheek

Hieronder vind je in het kort wat jij en je klant moeten weten over de Florius Verduurzaam Hypotheek. Alle kenmerken, voordelen en aandachtspunten staan in de productkaart (inloggen nodig).
 • Lagere rente dan de ‘gewone’ Annuïteiten of Lineaire Hypotheek
 • Ruimere verstrekkingsmogelijkheden op basis van inkomen en marktwaarde (LTI en LTV)
 • ‘Regel nu, beslis later’. Je klant bepaalt later welke energiebesparende maatregelen hij kiest en heeft na de ingangsdatum 18 maanden de tijd om de maatregelen uit te voeren. Verlenging is mogelijk tot maximaal 24 maanden, en bij nieuwbouw tot maximaal 36 maanden.
 • Geen invloed op de risico-opslag
 • Klant betaalt pas rente over de Florius Verduurzaam Hypotheek als hij het geld heeft opgenomen. De rentevergoeding over het saldo in het bouwdepot is namelijk gelijk aan de verschuldigde rente.
 • De looptijd is maximaal 15 jaar. De maandlast is hierdoor relatief hoger dan bij een looptijd van 30 jaar.
 • Keuze uit 3 looptijden en daaraan gekoppelde rentevastperiodes (5, 10 en 15 jaar). De looptijd van de Verduurzaam Hypotheek moet gelijk zijn aan de gekozen rentevastperiode.
 • Financiering tot 106% marktwaarde mogelijk, dit verhoogt mogelijk het risico op een restschuld bij verkoop.

Rente

De klant betaalt een vaste rente, ongeacht de risicoklasse waar de totale lening in valt. Dit betekent dat de hoogte van de rente niet afhangt van de verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de lening. De rente blijft gedurende de looptijd van de lening hetzelfde. Ook is het rentetarief niet afhankelijk van het feit of de overige leningdelen met of zonder NHG zijn. Bekijk de rekenvoorbeelden hieronder.

Het bedrag van het leningdeel Florius Verduurzaam Hypotheek storten we in een bouwdepot. Je klant kan later kiezen welke energiebesparende maatregelen hij uitvoert.

Bestaande bouw:

 • 18 maanden om maatregelen uit te voeren
 • Verlenging tot 24 maanden mogelijk
 • Rentevergoeding maximaal 18 maanden

Nieuwbouw:

 • 24 maanden om maatregelen uit te voeren
 • Verlenging tot 36 maanden mogelijk
 • Rentevergoeding maximaal 30 maanden

Bepaal tijdens het adviesgesprek of dit product bij je klant past

Wij vinden het belangrijk dat de Florius Verduurzaam Hypotheek goed aansluit bij wat een klant nodig heeft en bij hem past. Neem daarom de tijd om tijdens het adviesgesprek samen met de klant in kaart te brengen of dit product aansluit bij zijn belangen en specifieke wensen. De productkaart helpt je daarbij (inloggen nodig).

Bespreek tijdens het adviesgesprek de volgende onderwerpen:

 • Geef duidelijk de voordelen en aandachtspunten aan.
 • Heeft je klant onderzocht of er subsidiemogelijkheden zijn?
 • Wijs klanten met een appartement op de Vereniging van Eigenaren (vve) en wat de vve op het gebied van verduurzaming doet of kan doen.
 • Kostenproportionaliteit: hoe verhouden de kosten van de financiering zich tot het bedrag aan energiebesparende voorzieningen?
 • Heeft een klant spaargeld of zijn er andere financieringsmogelijkheden en opties voordeliger? Denk aan de Duurzaamheidslening, Energiebespaarlening of groene lening (consumptieve leningen), of een energiebespaarbudget (EBB) of energiebesparende voorzieningen (EBV) in een reguliere hypotheek.
 • Besparingen op energiegebruik kunnen wisselend zijn. De kosten voor de lening moeten ook betaald worden als de besparing lager is dan verwacht. Er is geen garantie dat de investering in energiebesparende maatregelen wordt terugverdiend.
 • Bespreek met de klant wat ‘Regel nu, beslis later’ inhoudt. Leg uit dat bij een bestaande woning de looptijd van het bouwdepot maximaal 24 maanden is, en de rentevergoeding maximaal 18 maanden. Koopt de klant een nieuwbouwwoning? Dan is de looptijd maximaal 36 maanden, en de rentevergoeding maximaal 30 maanden.

Rekenvoorbeelden

Hieronder zie je een rekenvoorbeeld waarin je het verschil ziet tussen financiering met de Florius Verduurzaam Hypotheek en een EBV-lening, met én zonder NHG. De hypotheek wordt volledig annuïtair afgelost.

 

Annuïtaire Hypotheek zonder NHG

 

 

Hypotheek + EBV-lening

Hypotheek

Rente (voorbeeld)
Rentevastperiode
Looptijd lening
Maandannuïteit
Risicoklasse

€ 250.000

2,49%
10 jaar vast
360 maanden
€ 987,00
>100%

 EBV-lening

Rente (voorbeeld)
Rentevastperiode
Looptijd lening
Maandannuïteit

€ 15.000

2,49%
10 jaar vast
360 maanden
€ 59,19

 

Kosten EBV-lening gehele looptijd

21.308,46

 


 

 

 

Hypotheek + Verduurzaam Hypotheek

Hypotheek

Rente (voorbeeld)
Rentevastperiode
Looptijd lening
Maandannuïteit
Risicoklasse
Gehanteerde risicoklasse*

€ 250.000

2,16%
10 jaar vast
360 maanden
€ 944,00
>100%
t/m 100%

 Florius Verduurzaam Hypotheek

Rente (voorbeeld)
Rentevastperiode
Looptijd lening
Maandannuïteit

€ 15.000

1,59%
10 jaar vast
120 maanden
€ 135,28

 

Kosten Florius Verduurzaam Hypotheek gehele looptijd

€16.234

 


Annuïtaire Hypotheek met NHG

 

 

Hypotheek +reguliere EBV-lening

Hypotheek

Rente (voorbeeld)
Rentevastperiode
Looptijd lening
Maandannuïteit
Risicoklasse

€ 250.000

1,67%
10 jaar vast
360 maanden
€ 883,00
NHG

 EBV-lening

Rente (voorbeeld)
Rentevastperiode
Looptijd lening
Maandannuïteit

€ 15.000

1,67%
10 jaar vast
360 maanden
€ 53,00

 

Kosten EBV-lening gehele looptijd

€19.080,17

 


* De hoogte van het leningbedrag van de Florius Verduurzaam Hypotheek telt niet mee in de weging om te bepalen welke risico-opslagpercentage(s) de overige leningdelen krijgen. De NHG risicoklasse kent geen risico-opslagen.

 

 

 

Hypotheek + Verduurzaam Hypotheek

Hypotheek

Rente (voorbeeld)
Rentevastperiode
Looptijd lening
Maandannuïteit
Risicoklasse
Gehanteerde risicoklasse*

€ 250.000

1,67%
10 jaar vast
360 maanden
€ 883,00
>100%
t/m 100%

Florius Verduurzaam Hypotheek

Rente (voorbeeld)
Rentevastperiode
Looptijd lening
Maandannuïteit

€ 15.000

1,59%
10 jaar vast
120 maanden
€ 135,28

 

Kosten Florius Verduurzaam Hypotheek gehele looptijd

€16.234

 


Alles wat je nodig hebt om verduurzaming onderdeel te maken van je adviesgesprek, overzichtelijk bij elkaar gezet.

Voor je klant

Voor jou