Florius Verzilver Hypotheek

Overwaarde op uw huis? Dat is natuurlijk heel fijn. Maar wat als u nu wilt  beschikken over dit slapende vermogen? Bijvoorbeeld om het huis te verbouwen. Of om uw kinderen financieel te ondersteunen. Als u 60 jaar of ouder bent, dan kunt u met de Florius Verzilver Hypotheek uw overwaarde verzilveren. Dit bedrag kunt u vrij besteden en geeft u meer financiële ruimte.

 

Wat is de Florius Verzilver Hypotheek?

De Florius Verzilver Hypotheek is een zogenaamde "omgedraaide hypotheek", waarbij de verschuldigde rente maandelijks wordt opgeteld op uw lening. De schuld loopt gedurende de looptijd van de hypotheek dus op. De lening wordt pas afgelost na verkoop  van het  huis.


 Voordelen  Florius Verzilver Hypotheek

  • U kunt in uw woning blijven wonen, er is geen maximale  looptijd van uw 
    lening;
  • U behoud het eigendom van uw woning;
  • Volledige vrijheid waaraan u het opgenomen bedrag besteedt;
  • Vaste rente, dus geen verrassingen achteraf.

Maar de Florius Verzilver Hypotheek kent ook aandachtspunten. Zo is het onzeker of er overwaarde overblijft voor de erfgenamen, en betaalt u een hogere rente dan de rente van een reguliere hypotheek die op inkomen wordt verstrekt. Belangrijk om goed na te denken of de Florius Verzilver Hypotheek voor u geschikt is.

​​Geld opnemen

Geld opnemen uit de Florius Verzilver Hypotheek kan op verschillende manieren. Via een  opname bij het aangaan van de lening of met een eenmalige of periodieke opname. Deze opnames regelt u eenvoudig via het opnameformulier.

 

Hoeveel opnemen

Het bedrag dat u kunt opnemen noemen wij de opnamelimiet. Florius bepaalt de hoogte hiervan onder andere door:

• de leeftijd;

• de waarde van de woning (het onderpand) op het moment van afsluiten van de Florius Verzilver          Hypotheek;

• de hoogte van het rentpercentage dat u over uw lening moet betalen.


Het leenbedrag is dus niet afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

 

Zekerheden

De Florius Verzilver Hypotheek heeft een aantal zekerheden. Zo kent deze hypotheekvorm een unieke garantie waardoor een restschuld kan worden voorkomen (onder voorwaarden). Deze garantie geldt ook voor erfgenamen. Daarnaast betaalt u een vast rentepercentage gedurende de gehele looptijd en blijft uw woning uw eigendom.

 

Voorwaarden

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om voor de Florius Verzilver Hypotheek in aanmerking te komen en om gebruik te kunnen maken van de garantie op geen restschuld:

 

  • De jongste aanvrager moet ten minste 60 jaar zijn;
  • U bent, eventueel samen met uw partner, eigenaar van én bewoner van het huis;
  • Bestaande hypotheekschulden moet u eerst aflossen. Dit kan via de Florius Verzilver Hypotheek, maar ook uit eigen middelen;
  • Uw huis moet goed onderhouden worden;

Uiteindelijk wordt uw huis verkocht tegen de op dat moment geldende marktprijs.


 

Wat te doen bij overlijden of verhuizen?

De Florius Verzilver Hypotheek moet binnen 12 maanden na verhuizen of overlijden van de langstlevende schuldenaar afgelost worden. Onze Nabestaandendesk helpt u graag om de zaken rond de hypotheek en overlijden zorgvuldig af te handelen. Het afhandelen van de hypotheekzaken van de overledene begint bij het melden van het overlijden bij de Nabestaandendesk.

 

Onze Nabestaandendesk is bereikbaar op werkdagen van 08:30 uur tot 17.30 uur op

telefoonnummer 033 - 752 5410. Ook kunt u ons een e-mail sturen via service.nabestaandendesk@nl.abnamro.com.


 

Heeft u nog vragen over de Florius Verzilver Hypotheek?

Neem dan contact​ op met een medewerker van Florius: 033 - 752 50 00. We helpen u graag op werkdagen van 08.30 uur tot 21.00 uur. Of stel uw vraag aan uw adviseur.

 

Meer informatie

Voorwaarden Florius Verzilver Hypotheek 

Uitleg Florius Verzilver Hypotheek 

Andere hypotheekvormen van Florius ​