Verwachting hypotheekrente

Ga je een huis kopen of loopt de rentevastperiode van je hypotheek binnenkort af? Dan wil je vast graag weten wat de verwachting van de renteontwikkeling is. Onze economen houden de rente voortdurend voor je in de gaten. Lees hier elke 2 weken de meest actuele visie van Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO.

De renteverwachting van 10 maart 2023:

  • Kortlopende rente (variabel en tot 5 jaar vast): verder omhoog
  • Langlopende rente (langer dan 5 jaar vast): op termijn lager

Blijf op de hoogte

Blijf altijd op de hoogte van de actuele rentetarieven met RenteMail

Schrijf je in voor de RenteMail van Florius en ontvang bij elke rentewijziging een bericht van ons. 
Meld je aan voor onze RenteMail

Uitgebreide renteverwachting

De inflatie in de eurozone daalt licht en is afgenomen van een piek van 10,6% in oktober vorig jaar naar 8,5% in februari. Eerder steeg de inflatie nog hard door de hogere voedsel- en energieprijzen. Nu deze beginnen af te nemen, daalt de inflatie weer. De daling wordt echter beperkt doordat bedrijven de hogere grondstoffenprijzen proberen door te berekenen aan hun klanten. Als gevolg daarvan stijgen de prijzen van andere goederen en diensten dan energie en voedsel juist harder. De zogenaamde kerninflatie, die olie- en voedselprijzen buiten beschouwing laat en vaak hardnekkiger is, staat daardoor inmiddels op liefst 5,6%. Recent is de stijging van de kerninflatie tegen de verwachting in zelfs wat versneld. Dit verklaart waarom de afname van de inflatie per saldo bescheiden is.

De inflatie ligt bovendien nog altijd ruim boven het niveau dat de Europese Centrale bank (ECB) acceptabel vindt. Daar komt bij dat de stijging van de meer hardnekkige kerninflatie suggereert dat de inflatie langer hoog blijft. De ECB heeft als taak de stijging van de consumentenprijzen gematigd te houden en hanteert daarbij 2% als streefwaarde voor de inflatie op langere termijn. Dat is dus veel lager dan het huidige inflatieniveau. Vanwege het grote verschil tussen de nagestreefde en de feitelijke inflatie ziet de ECB zich gedwongen om meer in te grijpen dan ze misschien enkele maanden geleden dachten. De ECB verkrapt het monetair beleid door de groei van de hoeveelheid geld in omloop af te knijpen. Dit moet de inflatie op termijn aan banden leggen.

De ECB kan het monetair beleid op diverse manieren verkrappen. Bijvoorbeeld door schuldtitels te verkopen en zo geld uit circulatie te halen. Dit leidt vooral tot een hogere rente op leningen met een lange rentevaste periode. Verder kan de ECB de officiële rentetarieven voor commerciële banken verhogen als die geld willen stallen of juist geld willen lenen van de ECB. Deze tweede ingreep heeft met name invloed op de rente van leningen met een korte rentevaste periode, maar grijpt daarnaast ook aan op leningen met een lange rentevaste periode.

De ECB heeft aangegeven dat zij schuldtitels wil gaan verkopen. Dat is een breuk met het beleid tot dusver. Het afgelopen jaar beperkte de ECB zich tot de tweede ingreep. Zij verhoogde de officiële rentetarieven fors naar 2,5%. Eind juli stond het belangrijkste beleidstarief van de ECB, de depositorente, nog op -0,5%. Wij denken dat er de komende maanden nog een aantal renteverhogingen zullen volgen. Recente uitlatingen van ECB-bewindslieden wijzen daarop. Wij gaan ervan uit dat de depositorente in kleine stapjes verder zal worden verhoogd naar 3,75%. De rentes op hypotheken met een korte rentevaste periode zullen evenredig meestijgen. 

De hypotheekrente met een lange rentevaste periode volgt de rente op lang lopende staatsleningen. Die schommelde het afgelopen jaar flink. Zo steeg de 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen van 0% begin 2022 naar 2,5% tegen het einde van het jaar. Inmiddels is de 10-jaars rente verder gestegen naar rond de 3%. Wij denken dat de 10-jaars rente in de tweede helft van 2023 weer wat zal dalen.

Onze verwachting dat de lange rente zal dalen, hangt samen met onze inflatieverwachting. Veel conjunctuurindicatoren staan momenteel op rood. De kans is daarom groot dat de Europese economie de komende kwartalen slecht presteert. In dit geval zal de vraag terugvallen en de prijsdruk afnemen. Deze prijsdruk begint al af te nemen doordat energieprijzen dalen en het aanbod juist groeit, maar ook omdat de internationale goederentransport zich herstelt. Bij een vlotte inflatiedaling kan de ECB de depositorente mogelijk eind 2023 alweer iets verlagen naar 3,5%. Dit vooruitzicht zal volgens ons geleidelijk gaan zorgen voor een lagere lange rente.

Als de 10-jaars rente op staatsleningen inderdaad daalt onder de 3%, dan kan de 10-jaars hypotheekrente mee omlaag. De daling zal echter niet evenredig groot zijn. De ruimte daarvoor wordt beperkt door de gestegen risico-opslag op hypotheken. De risico-opslag hangt af van de risicobereidheid van beleggers op financiële markten. In economisch onzekere tijden zoals deze, worden beleggers voorzichtiger. Hypotheekverstrekkers moeten dan een hogere risico-opslag betalen wanneer zij geld willen aantrekken voor hypotheken. Hypotheekverstrekkers zullen deze hogere kosten in hun hypotheektarieven proberen door te berekenen, althans voor zover de concurrentie dat toelaat.

Philip Bokeloh

is econoom en werkt bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Zijn aandachtsgebied is de Nederlandse huizenmarkt.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Meer informatie

Regel het zelf in mijnFlorius

Wil je je rente wijzigen? Dat regel je eenvoudig zelf in mijnFlorius.

Je hypotheekrente verlagen

Heb je al een hypotheek en wil je ook profiteren van de lagere rente? Soms kan dat ook tijdens de rentevastperiode. Je betaalt dan vaak wel een vergoeding.

Vaste of variabele rente

Is het een goed moment om te kiezen voor een vaste of juist variabele rente? Dat hangt af van je persoonlijke situatie. Je hypotheekadviseur adviseert je graag over jouw mogelijkheden.