Welke gegevens kan je adviseur zien?

Als je ons toestemming geeft, krijgt je adviseur toegang tot de volgende gegevens:

  • Namen, geboortedata en adresgegevens
  • Leningnummer, hypotheekproduct en hypotheekinschrijving
  • Ingangsdatum, oorspronkelijk hypotheekbedrag, actueel hypotheekbedrag, of NHG van toepassing is, actuele hypotheekrente 
  • Eventuele einddatum van de rentevastperiode, aflosvorm, einddatum en bruto maandbedrag
  • De bij ons bekende marktwaarde van het onderpand
  • Als je een bouwdepot hebt: wel/niet actief, einddatum en actueel saldo
  • Als je aflost via een spaar- of beleggingsproduct van Florius: informatie over de waardeontwikkeling

Regel het in mijnFlorius

In mijnFlorius geef je eenvoudig door dat je adviseur jouw hypotheekgegevens mag inzien.

Zo geeft je je adviseur toegang

Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek kan je in de offerte kiezen om jouw adviseur toegang te geven tot jouw gegevens. Wil je dit op een later moment doen, dan regel je in mijnFlorius eenvoudig toegang voor je adviseur. Heb je geen mijnFlorius? Dan kan je ons telefonisch doorgeven dat je je adviseur toestemming wilt geven. Of gebruik het 'Formulier toestemming delen klantgegevens'. Let op: hiervoor heb je het tussenpersoonnummer van de hypotheekadviseur nodig. Deze kan je bij je hypotheekadviseur opvragen.

Staat je hypotheek op 2 namen? Bespreek dan eerst of je partner akkoord is met het delen van jullie gegevens.

Je adviseur kan je vertellen hoe hij omgaat met je gegevens.
Natuurlijk kan je jouw toestemming ook altijd weer intrekken, via mijnFlorius of telefonisch (neem dan contact op met Advies & Service, via 033 – 752 5000).

Toestemming intrekken

Je kan je toestemming altijd weer intrekken. Dat kan via mijnFlorius. Als je geen mijnFlorius hebt, kan je je wijziging telefonisch doorgeven.

Delen zonder toestemming?

In een aantal situaties hebben we geen toestemming nodig om je gegevens te delen. Dit doen we alleen als dit op basis van de wet verplicht is of als de wet dit in een bepaalde situatie toestaat.

Antwoord op al je vragen

Het is niet verplicht je gegevens te delen met je adviseur. Door inzicht te geven in je actuele hypotheekgegevens, kan je adviseur je wel sneller helpen en belangrijke momenten rond je hypotheek in de gaten houden.  Als je hypotheek op 2 namen staat, gaat het om persoonsgegevens van jezelf en je partner. Daarom moeten jullie allebei akkoord geven dat Florius deze gegevens deelt met je adviseur. Overleg daarom eerst met je partner of hij of zij akkoord is. Vervolgens kan een van jullie beiden daadwerkelijk toestemming geven.

Via mijnFlorius kan je aangeven dat je niet meer wil dat Florius gegevens deelt met je adviseur. De adviseur heeft dan per direct geen inzage meer in je gegevens. Je kan dit ook telefonisch regelen, via 033 – 752 5000.

Wil je later weer opnieuw gegevens delen of met een andere adviseur? Dan kan je dit zelf (weer) aangeven via mijnFlorius.

Ja, dit kan. Via mijnFlorius kan je de keuze maken voor een andere adviseur. Wij raden je aan om eerst met je nieuwe adviseur te bespreken wat hij voor je kan doen. Daarna kan je Florius toestemming geven je hypotheekgegevens te delen met de nieuwe adviseur. Ja, er zijn gegevens die Florius mag delen zonder dat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn bepaalde hypotheekgegevens te delen met de Belastingdienst. Ook kunnen er bijzondere situaties zijn waarin het uit bijvoorbeeld zorgplicht gerechtvaardigd is klantgegevens te delen. Volgens onze gegevens heb je jouw lening afgesloten via deze adviseur. Of deze adviseur heeft namens jou de laatste offerte voor een wijziging op je lening aangevraagd. Dat betekent niet dat wij je persoonsgegevens delen met deze adviseur. Je moet ons daarvoor altijd toestemming geven. Nee, dat is niet mogelijk. Wij delen slechts gegevens met 1 adviseur. Voor het indienen van een wijziging moet je eerst de adviseur wijzigen van A naar B. Daarna kan je ons toestemming geven om je gegevens te delen met adviseur B. Ja, dit is mogelijk. Het maakt niet uit of je adviseur je gegevens wel of niet kan inzien. De toestemming (of het intrekken daarvan) verwerken wij direct. Nee, dat is niet mogelijk. Een adviseur kan alleen een wijziging voor je aanvragen als hij je gegevens kan inzien. Je moet ons eerst toestemming geven je gegevens te delen met je adviseur.

Meer informatie

Privacyverklaring

Ga naar mijnFlorius

Veelgestelde vragen