Welke gegevens kan uw adviseur zien?

Als u ons toestemming geeft, krijgt uw adviseur toegang tot de onderstaande gegevens

  • uw namen, geboortedata en adresgegevens
  • leningnummer, hypotheekproduct en hypotheekinschrijving
  • ingangsdatum, oorspronkelijk hypotheekbedrag, actueel hypotheekbedrag, of NHG van toepassing is, actuele hypotheekrente, eventuele einddatum
  • van de rentevastperiode, aflosvorm, einddatum en bruto maandbedrag
  • de bij ons bekende marktwaarde van het onderpand
  • als u een bouwdepot heeft: wel/niet actief, einddatum en actueel saldo
  • als u aflost via een spaar- of beleggingsproduct van Florius: informatie over de waardeontwikkeling

Regel het in mijnFlorius

In mijnFlorius geeft u eenvoudig door dat uw adviseur uw hypotheekgegevens mag inzien.
Stel op de bank met laptop

Zo geeft u uw adviseur toegang

In mijnFlorius regelt u eenvoudig toegang voor uw adviseur. Heeft u geen mijnFlorius? Dan kunt u ons telefonisch doorgeven dat u uw adviseur toestemming wilt geven. Of gebruik het 'Formulier toestemming delen klantgegevens'. Let op: Hiervoor heeft u het tussenpersoonnummer van de hypotheekadviseur nodig. Deze kunt u bij uw hypotheekadviseur opvragen.

Staat uw hypotheek op twee namen? Bespreek dan eerst of uw partner akkoord is met het delen van jullie gegevens.

Uw adviseur kan u vertellen hoe hij omgaat met uw gegevens.  

Toestemming intrekken

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Dat kan ook via mijnFlorius. Als u geen mijnFlorius heeft, kunt u uw wijziging telefonisch doorgeven.

Delen zonder toestemming?

In een aantal situaties hebben we geen toestemming nodig om uw gegevens te delen. Dit doen we alleen als dit op basis van de wet verplicht is of als de wet dit in een bepaalde situatie toestaat.

Antwoord op al uw vragen

Het is niet verplicht uw gegevens te delen met uw adviseur. Door inzicht te geven in uw actuele hypotheekgegevens, kan uw adviseur u sneller helpen en belangrijke momenten rond uw hypotheek in de gaten te houden. Uw adviseur kan bijvoorbeeld een wijziging voor u regelen als u uw gegevens heeft gedeeld. Als uw hypotheek op twee namen staat, gaat het om persoonsgegevens van uzelf en uw partner. Daarom moet u allebei akkoord geven dat Florius deze gegevens deelt met uw adviseur. Overlegt u daarom eerst met uw partner of hij of zij akkoord is. Vervolgens kan een van u beiden daadwerkelijk toestemming geven.

Via mijnFlorius kunt u aangeven dat u niet meer wilt dat Florius gegevens deelt met uw adviseur. De adviseur heeft dan per direct geen inzage meer in uw gegevens. U kunt dit ook telefonisch regelen, via 033 – 752 5000.

Wilt u later weer opnieuw gegevens delen of uw gegevens met een andere adviseur delen? Dan kunt dit zelf (weer) aangeven via mijnFlorius.

Ja, dit kan. Via mijnFlorius kunt u de keuze maken voor een andere adviseur. Wij raden u aan om eerst met uw nieuwe adviseur te bespreken wat hij voor u kan doen. Daarna kunt u Florius toestemming geven uw hypotheekgegevens te delen met de nieuwe adviseur.. Ja, er zijn gegevens die Florius mag delen zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld als we wettelijke verplicht zijn om bepaalde hypotheekgegevens te delen met de Belastingdienst. Ook kunnen er bijzondere situaties waarin het uit bijvoorbeeld zorgplicht gerechtvaardigd is klantgegevens te delen. Volgens onze gegevens heeft u uw lening afgesloten via deze adviseur. Of deze adviseur heeft namens u de laatste offerte voor een wijziging op uw lening aangevraagd. Dat betekent niet dat wij uw persoonsgegevens delen met deze adviseur. U moet ons daarvoor altijd toestemming geven. Nee, dat is niet mogelijk. Wij delen slechts gegevens met één adviseur. Voor het indienen van een wijziging moet u eerst de adviseur wijzigen van A naar B. Daarna kunt u ons toestemming geven om uw gegevens te delen met adviseur B. Ja, dit is mogelijk. Het maakt niet uit of uw adviseur uw gegevens wel of niet kan inzien. De toestemming (of het intrekken daarvan) verwerken wij direct. Nee, dat is niet mogelijk. Een adviseur kan alleen een wijziging voor u aanvragen als hij uw gegevens kan inzien. U moet ons eerst toestemming geven om uw gegevens te delen met uw adviseur.

Meer informatie

Privacyverklaring

Ga naar mijnFlorius

Veelgestelde vragen