Check deze feiten en cijfers!

De biodiversiteit in Nederland is afgenomen tot 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit. Hiermee zitten we ver onder het gemiddelde in Europa (40%). Wereldwijd is ruim 70% van de biodiversiteit in stand gebleven. Dus dat we in Nederland met een uitdaging te maken hebben, staat wel vast. We zetten de belangrijkste feiten op een rij.

#1

Momenteel wordt 15% van de ruimte op de wereld beschermd als natuurreservaat. Als we dit percentage opschroeven naar 30% en in totaal 20% in duurzaam beheer komt, kunnen we 75% van de dier- en plantensoorten behouden.

#1

Momenteel wordt 15% van de ruimte op de wereld beschermd als natuurreservaat. Als we dit percentage opschroeven naar 30% en in totaal 20% in duurzaam beheer komt, kunnen we 75% van de dier- en plantensoorten behouden.

#2

In Nederland wordt een derde van de diersoorten bedreigd. Het gaat vooral slecht met de inheemse watervogels, zoals de oer-Hollandse grutto. In 1960 waren er nog 120.000 grutto's, nu slechts 40.000. Ook de bijen hebben het zwaar: 181 van de 359 bijensoorten in Nederland wordt in zekere mate met uitsterven bedreigd.

#3

140.000 woningen zijn niet bestand tegen extreme neerslag. Pak je dit aan? Dan voorkom je een gemiddelde schadepost van € 30.000,-. Dat kan al met minder betegeling in tuinen. 10% minder betegeling kan leiden tot een vermindering van 85.000.000 liter minder water in de gemeentelijke riolering en een temperatuurdaling van 0,6 graden. Dit kan de gemeente € 39.100,- aan riool- en zuiveringskosten besparen.

#4

Een groen dak door middel van sedum kan tot 80% van de neerslag vasthouden en een boom tot 2.877 liter water. Hierdoor vermindert ook de wateroverlast op straat bij hevige regenval. Als we de capaciteit vergroten voor het opslaan van water, besparen we € 2.983.209,- aan vermeden schade van wateroverlast per jaar. Oh ja, en sedum is voor bijen en vlinders een voedselplant.

#5

Natuur heeft positieve effecten op ons welzijn. Het vermindert stress, maakt ons productiever.

#6

Bij een toename van 1% groen, kan de sociale samenhang in een wijk met 0,6% toenemen. Denk bijvoorbeeld aan een moestuin die in het beheer is van wijkbewoners.

#7

Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam laat zien dat wanneer we 10% van het stadsoppervlak groen maken, de temperatuur met 1 graad celsius kan dalen.

#7

Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam laat zien dat wanneer we 10% van het stadsoppervlak groen maken, de temperatuur met 1 graad celsius kan dalen.

Meer informatie

Aan de slag met Biodiversiteit

Biodiversiteit vergroten in jouw leefomgeving?

Met het klimaatbos draagt Florius bij aan biodiversiteit