Het klimaat verandert. Nederland heeft steeds vaker te maken met extreem weer. En dat zorgt op steeds meer plekken voor meer kans op schade; ook aan huizen en de grond waarop huizen staan. Op deze pagina lees je wat dat kan betekenen voor je huis en waar je meer informatie kan vinden.

Het klimaat verandert

Ook in Nederland hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. Het is aan de ene kant warmer en droger. Aan de andere kant regent het meer en heftiger, met wateroverlast als gevolg. Ook stormt het vaker en harder. Wereldwijd was 2023 het warmste jaar ooit gemeten. Nederland had te maken met het natste jaar sinds de start van de metingen. Door klimaatverandering wordt de kans op schade aan je woning groter.

Welke klimaatrisico's zijn er?

De 4  bekendste klimaatrisico’s voor woningen zijn:

  • Funderingschade
  • Overstromingen
  • Hittestress
  • Natuurbranden

Funderingschade

Door langere periodes van droogte kan de waterstand dalen. En dat kan schade aan funderingen veroorzaken, de basis waarop een woning staat. Bij huizen met houten palen kan bijvoorbeeld paalrot ontstaan. Door droogte kan de bodem ook inklinken en kunnen funderingspalen verzakken. Ook woningen zonder fundering kunnen gaan zakken, waardoor vochtproblemen ontstaan, met mogelijk schimmel als gevolg. Periodes van extreme regen komen ook steeds vaker voor. De grond verzadigt, neemt geen water meer op en kan gaan uitzetten. Dit kan een grote invloed hebben op de stevigheid van de woning en de fundering.

Door funderingsschade kunnen er scheuren in je muren ontstaan of kan je woning verzakken, met hoge herstelkosten als gevolg. Of jouw woning meer risico loopt op funderingsschade, hangt af van de plek waar je woning staat.


Overstromingen

Door klimaatverandering neemt de kans op zware regenval en overstromingen toe. Woningen in gebieden met veel overstromingen lopen meer risico. Maar gebieden die eerder veilig leken, lopen nu mogelijk ook gevaar door het veranderende weer. Overstromingen leiden vaak tot schade aan je woning, inboedel en fundering.


Hittestress

Door klimaatverandering hebben we meer last van hittegolven, extreme regen en perioden van droogte. Als gemeenten zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van mensen, hoe goed je in buurten kan wonen en het comfort in woningen en gebouwen.

Om de invloed van hitte te verminderen, zijn goede isolatie, zonwering en ventilatie belangrijk. Het groener maken van tuinen, muren en daken en van buurten verkleint de kans op hittestress.


Natuurbranden

Door klimaatverandering nemen de risico's op natuurbranden toe. Droogte en warmte kunnen natuurbranden veroorzaken of verergeren, vooral in gebieden met veel planten en bomen. Natuurbranden kunnen eigendommen en woningen zo erg beschadigen dat ze verloren gaan. Staat je huis in een risicogebied? Dan is het belangrijk om brandwerende materialen, zoals dakbedekking en gevelbekleding aan te (laten) brengen aan je woning. Verder is het goed om evacuatieprocedures en brandveiligheidsvoorschriften te kennen.

Gevolgen voor jouw woning

De hierboven genoemde risico's kunnen veel schade verzoorzaken en (hoge) herstelkosten. Het is lastig om je tegen deze risico's te verzekeren. Ook kan het zijn dat je huis minder waard wordt als schades niet of niet helemaal hersteld worden. In dat geval neemt het risico op een restschuld op je hypotheek toe als je je huis gaat verkopen.

Loopt jouw woning risico?

Sommige delen van Nederland lopen meer risico dan andere. En binnen die risicovollere gebieden zijn er weer huizen die meer risico lopen dan andere huizen. Woon jij in een risicovol gebied? Dan wil dat nog niet zeggen dat je huis getroffen wordt door een klimaatrisico of dat het echt schade krijgt.

Stresstest voor je huis

De NOS heeft een handige app ontwikkeld: Stresstest voor je huis. Deze app geeft op basis van je postcode een globale inschatting van de 4 klimaatrisico’s. Het is geen specifieke risicoanalyse voor jouw woning.Doe de NOS stresstest voor je huis

Onderzoek naar klimaatverandering

Samen met onze moedermaatschappij ABN AMRO doen we veel onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering en wat dit betekent voor onze klanten op de hypotheekmarkt. 

Handige informatie over klimaatrisico’s

In de Atlas Leefomgeving van de Rijksoverheid vind je veel informatie en links naar handige tools en websites:

Meer informatie over het herstellen van je fundering: