Hypotheekrente verwachting ​

​​​per 27 juni 2017

​Korte rente: Stabiel
​Lange rente:

Mogelijke stijging

 

Blijf altijd op de hoogte van de actuele rentetarieven

Schrijf u in voor de rentemail van Florius! U ontvangt dan bij elke rentewijziging een bericht van ons.

 

Korte hypotheekrente verwachting

Op 13 juni verhoogde de Amerikaanse centrale bank opnieuw haar officiële rentetarieven van 1% naar 1,25%. Naar verwachting zal dit jaar nog één verdere verhoging van 25 basispunten volgen. De vertrouwensindicatoren wijzen vooruit op een hogere BBP-groei. Nu al stijgen de werkgelegenheid en de inflatie in de Verenigde Staten. Ook in Europa loopt de inflatie op. In mei stond de inflatie op 1,4%, versus -0,1% een jaar geleden. Hoewel de inflatie daarmee nog onder de 2%-streefwaarde van de Europese Centrale Bank (ECB) ligt, besloot de ECB bij haar laatste renteoverleg de verwijzing naar een mogelijke verdere renteverlaging uit haar persverklaring te schrappen. Marktvorsers vatten dit op als een voorbode van een minder ruim monetair beleid.


Dit neemt niet weg dat de ECB de kans klein acht dat de inflatie snel structureel zal oplopen. Bedrijven in de eurozone mogen optimistisch zijn over de economie nu de uitvoer toeneemt en de investeringen stijgen; consumenten zijn veel terughoudender. De gezinsbestedingen groeien slechts beperkt vanwege de bescheiden inkomensstijging. Tegen deze achtergrond kan het nog lang duren voordat de inflatie duurzaam op een hoger niveau komt te liggen. Daarom houdt de ECB voorlopig vast aan haar huidige lage officiële rentetarieven. Volgens ons zal de ECB de rente pas vanaf het derde kwartaal van volgend jaar verhogen. Wij denken dat de korte hypotheekrente, in lijn met het voorlopig onveranderde rentebeleid van de ECB, stabiel zal blijven.​


Lange hypotheekrente verwachting

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en zo de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB begin december het aankoopprogramma te verlengen van maart 2017 naar december 2017. Gedurende de verlenging koopt de ECB maandelijks voor EUR 60 mld aan obligaties, EUR 20 mld minder voorheen. Wij gaan er van uit dat de ECB het bedrag vanaf begin 2018 verder zal verlagen. In de aanloop naar een minder actief aankoopbeleid van de ECB, zal de lange rente licht stijgen.


Ook de internationale omgeving draagt bij aan een hogere lange rente. De Amerikaanse centrale bank kondigde onlangs aan dat zij de schuldtitels die zij de afgelopen jaren aankocht, weer wil verkopen. Dit vooruitzicht én de verwachting dat Trump de economie zal stimuleren met investeringen in infrastructuur en belastingverlagingen, duwen de Amerikaanse lange rente omhoog. Dit heeft zijn weerslag op de Europese lange rente. Zodra ook in Europa de inflatie en de BBP-groei toenemen zal de lange rente hier eveneens stijgen. Voor Nederland denken wij dat de 10-jaarsrente oploopt van 0,4% eind 2016 naar 1.1% eind 2017 en 1.5% eind 2018. In lijn hiermee houden wij rekening met een lichte stijging van de lange hypotheekrente.​​

​Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

​​Meer informatie

Hypotheekrente  ​​

​​Rentevorme​n bij Florius

Variabele rente

Vaste​ rente​​​​

Woningmarktmonitor ABN AMRO