Renteverwachting hypotheken per 21 februari 2017

​Korte rente: Stabiel
​Lange rente:

Mogelijke stijging

 

Blijf altijd op de hoogte van de actuele rentetarieven

Schrijf u in voor de rentemail van Florius! U ontvangt dan bij elke rentewijziging een bericht van ons.

 

Verwachtingen voor de korte rente

Medio december verhoogde de Amerikaanse centrale bank opnieuw haar officiële rentetarieven. In verband met de toenemende inflatiedruk houden wij er rekening mee dat komend jaar verdere verhogingen zullen volgen. De Europese Centrale Bank (ECB) is hier voorlopig niet aan toe. Weliswaar loopt ook in Europa de inflatie op. De inflatie maakte in januari een sprong van 0,6 procentpunt naar 1,8%, waarmee de inflatie weer dichtbij de 2%-streefwaarde van de ECB ligt. Toch bagatelliseert ECB-president Mario Draghi deze stijging. Tijdens de persconferentie van 19 januari wees hij er op dat de stijging vooral komt door de hogere energie- en voedingsmiddelenprijzen. Exclusief deze sterk schommelende prijscomponenten ligt de inflatie beduidend lager.


Om de inflatie op te drijven, heeft de ECB de officiële rentetarieven al diverse keren verlaagd. De laatste keer was in maart 2016. Het depositotarief (het tarief waartegen banken korte tijd geld kunnen stallen bij de ECB) ligt sindsdien op -0,4%. De kans dat de ECB de rente verder verlaagt, achten wij klein. Een verdere verlaging leidt namelijk tot hogere kosten voor banken, wat de stabiliteit het bankwezen kan aantasten. Bovendien zal een verdere renteverlaging de wisselkoers van de euro omlaag drukken, wat onrust op internationale valutamarkten kan veroorzaken. De ECB laat de rentetarieven dus ongemoeid. In lijn met het onveranderde rentebeleid zal ook de korte hypotheekrente volgens ons stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De ECB koopt op grote schaal obligaties op. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB begin december het opkoopprogramma te verlengen van maart 2017 naar december 2017. Gedurende de verlenging zal de ECB maandelijks voor EUR 60 mld aan obligaties opkopen, EUR 20 mld minder dan zij nu doet. Als gevolg van deze verlaging zal de neerwaartse druk op de lange rente geleidelijk afnemen.


Met haar beslissing het opkoopbeleid te verlengen riep de ECB wel tijdelijk een halt toe aan de rentestijging die inzette na de verkiezing van Donald Trump. Beleggers denken dat de door Trump aangekondigde investeringen in infrastructuur en belastingverlagingen leiden tot een sterkere BBP-groei, een hogere inflatie en een oplopend begrotingstekort. Hierdoor stijgt de Amerikaanse lange rente. De rentestijging in de VS duwt wereldwijd de lange rentes omhoog. Zo staat de 10-jaarsrente op Nederlandse overheidsobligaties met 0,5% bijna 0,2% hoger dan op 8 november toen Trump de verkiezingen won. Daarmee is een eind gekomen aan de voortdurende daling van de hypotheekrente. Wij houden rekening met een verdere, lichte rentestijging.

 

​Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

​​Meer informatie

Actuele rentetarieven  ​​

​​Rentevorme​n bij Florius

Variabele rente

Vaste​ rente​​​​

Woningmarktmonitor ABN AMRO