Hypotheekrente verwachting ​

​​​per 18 ​april 2017

​Korte rente: Stabiel
​Lange rente:

Mogelijke stijging

 

Blijf altijd op de hoogte van de actuele rentetarieven

Schrijf u in voor de rentemail van Florius! U ontvangt dan bij elke rentewijziging een bericht van ons.

 

Verwachtingen voor de korte hypotheekrente

Op woensdag 15 maart verhoogde de Amerikaanse centrale bank opnieuw haar officiële rentetarieven van 0,75% naar 1%. Naar verwachting zullen dit jaar nog twee verdere verhogingen van elk 25 basispunten volgen. De vertrouwensindicatoren wijzen vooruit op een hogere economische groei in de Verenigde Staten, terwijl de werkgelegenheid en de inflatie al stijgen. Ook in Europa loopt de inflatie op. In februari bereikte de inflatie zelfs 2%, gelijk aan de streefwaarde van de 2%-streefwaarde van de Europese Centrale Bank (ECB). Maar deze stijging was vooral toe te schrijven aan hogere energie- en voedselprijzen, die sterk kunnen schommelen. In maart blijkt de inflatie alweer te zijn gedaald naar 1,5%.


De ECB acht de kans klein dat de inflatie in de eurozone snel zal oplopen en ziet geen reden om de rentetarieven snel te verhogen. Bedrijven mogen optimistisch zijn over de economie nu de uitvoer toeneemt en de investeringen stijgen; consumenten zijn veel terughoudender. De gezinsbestedingen groeien slechts beperkt vanwege de bescheiden inkomensstijging. Tegen deze achtergrond kan het nog lang duren voordat de inflatie op een structureel hoger niveau komt te liggen. Daarom houdt de ECB voorlopig vast aan haar huidige lage officiële rentetarieven. Volgens ons zal de ECB de rente pas vanaf het derde kwartaal van volgend jaar verhogen. In lijn met het voorlopig onveranderde rentebeleid van de ECB zal ook de korte hypotheekrente volgens ons stabiel blijven.

 

Verwachtingen voor de lange hypotheekrente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties aan. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB begin december het aankoopprogramma te verlengen van maart 2017 naar december 2017. Gedurende de verlenging zal de ECB maandelijks voor EUR 60 mld aan obligaties aankopen, EUR 20 mld minder dan ervoor. Wij gaan er van uit dat de ECB het bedrag vanaf begin 2018 verder zal verminderen. In de aanloop naar een minder actief aankoopbeleid van de ECB, zal de lange rente licht stijgen.


Ook de internationale omgeving draagt bij aan een stijging van de Europese lange rente. De Amerikaanse centrale bank kondigde onlangs aan dat zij de schuldtitels die zij de afgelopen jaren aankocht, weer wil verkopen. Dit vooruitzicht én de verwachting dat Trump de economie zal stimuleren met investeringen in infrastructuur en belastingverlagingen, duwen de Amerikaanse lange rente omhoog. Dit heeft zijn weerslag op de Europese lange rente. De opwaartse druk op de lange rente zal aan kracht winnen, zodra ook in Europa de inflatie en de BBP-groei toenemen. Voor Nederland denken wij dat de rente zal stijgen van 0,4% eind 2016 naar 1,3% eind 2017 en 1,7% eind 2018. In lijn hiermee houden wij rekening met een lichte stijging van de hypotheekrente.​​

​Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

​​Meer informatie

Actuele rentetarieven  ​​

​​Rentevorme​n bij Florius

Variabele rente

Vaste​ rente​​​​

Woningmarktmonitor ABN AMRO