Duurhuurders zijn huurders die de overstap vanuit de vrije huursector naar een koopwoning willen maken, maar geen passende woning kunnen vinden binnen de gestelde standaard leennormen. Zij laten wel zien dat zij gedurende minimaal 3 jaar relatief hoge huurlasten kunnen betalen zonder dat dit ten laste gaat van hun spaargeld of leidt tot oplopende schulden.
Wij vinden dat zoveel mogelijk Nederlanders de kans moeten hebben op een passende koopwoning. Samen met Aegon, BLG Wonen, ING, NHG en Vereniging Eigen Huis komen we op voor huurders die hebben bewezen langdurig relatief hoge huurlasten te kunnen betalen.
Binnen de pilot gaan we uit van individueel maatwerk. Samen met NHG is een aantal kaders opgesteld waarbinnen NHG bereid is borg te staan voor dergelijk maatwerk. Het blijft aan jou als adviseur om in iedere situatie te bepalen of de oplossing geschikt is voor jouw klant en aan ons of sprake is van een verantwoorde hypotheek. Bij de beoordeling van de hypotheekaanvraag houden we uiteraard ook rekening met kosten die komen kijken bij een eigen woning, zoals onderhoudskosten en eigenaarsbelastingen.
Gebruik de NHG-rekentool als je een inschatting wil maken of je klant in aanmerking komt voor de pilot Duurhuur.
  1. Kies onder kopje ‘Nieuw’ voor ‘Hypotheekaanvraag’
  2. Kies bij ‘NHG’ voor ‘Ja’
  3. Kies bij ‘Doelgroep propositie’ voor ‘Duurhuur’

Meer maatwerk voor duurhuurders

De vraag naar maatwerkoplossingen groeit. Samen met jou kijken we graag hoe we voor de individuele klant woonplannen waar kunnen maken. Voor duurhuurders introduceren we de pilot Duurhuur. Duurhuurders kunnen op basis van hun inkomen vaak niet de bij hun situatie passende woning kopen.