Een ander bedrag dan u verwacht

Is het bedrag dat we van uw rekening afschrijven anders dan u verwacht? Of ontvangt u een brief waarin een ander bedrag staat dan u verwacht?  Dan vraagt u zich vast af hoe dit zit. We leggen het graag aan u uit. 

Wat betaalt u maandelijks?

Wilt u weten welk maandbedrag u normaal gesproken voor uw hypotheek betaalt? Dat staat in de brief met betaalafspraken die u van ons heeft ontvangen kort nadat u uw hypotheek afsloot of aanpaste. U vindt het maandbedrag ook in mijnFlorius. Behalve als u een extra betaling voor uw hypotheek heeft gedaan; dan duurt het soms even voordat het maandbedrag in mijnFlorius wordt aangepast.

Man met verhuisdoos op trap

Wat betaalt u maandelijks?

Wilt u weten welk maandbedrag u normaal gesproken voor uw hypotheek betaalt? Dat staat in de brief met betaalafspraken die u van ons heeft ontvangen kort nadat u uw hypotheek afsloot of aanpaste. U vindt het maandbedrag ook in mijnFlorius. Behalve als u een extra betaling voor uw hypotheek heeft gedaan; dan duurt het soms even voordat het maandbedrag in mijnFlorius wordt aangepast.

Mogelijke oorzaken - kies uw situatie

Waarom uw maandbedrag eenmalig afwijkt, hangt af van uw situatie. Hieronder ziet u welke redenen er kunnen zijn dat uw maandbedrag anders is dan u verwacht.

De eerste keer dat u voor uw hypotheek betaalt, schrijven we vaak een ander bedrag van uw rekening dan het vaste maandbedrag dat u gaat betalen. Dit bedrag kan lager zijn dan u verwacht, of juist hoger.

Als het bedrag lager is dan u verwacht
Dan komt dit doordat u deze eerste keer alleen rente betaalt en geen aflossing. De rente betaalt u voor de periode vanaf de dag dat u bij de notaris uw handtekening zette tot het einde van die maand.

Als het bedrag hoger is dan u verwacht
Dan komt dit doordat u deze eerste keer voor twee periodes tegelijk betaalt:

  • Een bedrag voor periode vanaf de dag dat u bij de notaris uw handtekening zette tot het einde van die maand. Voor deze periode betaalt u alleen rente.
  • Een bedrag voor de eerste hele maand dat u uw hypotheek heeft. Voor deze periode betaalt u het hele maandbedrag, zoals u hierna elke maand gaat doen.

Voorbeeld
Stel, u zet bij de notaris uw handtekening onder de hypotheekakte op 15 januari. Dan schrijven we pas eind februari voor het eerst geld van uw rekening. U betaalt op dat moment twee bedragen tegelijk: rente over de periode van 15 januari tot 1 februari en voor de hele maand februari rente en aflossing.

Als u uw rente aanpast, verandert uw maandbedrag. Uw nieuwe rente geldt vanaf de eerste dag van de maand nadat wij uw verzoek hebben verwerkt. Het nieuwe maandbedrag dat bij de nieuwe rente hoort, schrijven we voor de eerste keer af op de laatste werkdag van de maand. U kunt uw rente op verschillende manieren hebben aangepast.

Door uw risico-opslag opnieuw te laten berekenen
Heeft u ons gevraagd om uw risico-opslag opnieuw te berekenen? Dan kan hierdoor uw rente worden aangepast. De nieuwe rente geldt vanaf de eerste dag van de maand nadat u het verzoek bij ons heeft ingediend. Als uw risico-opslag is aangepast, ontvangt u van ons een nieuw leningoverzicht.

Als uw nieuwe rentevastperiode is ingegaan (renteherziening)
Minimaal drie maanden voor de datum dat uw rentevastperiode eindigt, ontvangt u van ons een renteaanbod. Als u niet op ons aanbod reageert, gaat automatisch de nieuwe rentevastperiode in met de rente uit ons renteaanbod.

Als u rentemiddeling of renteafkoop heeft gedaan
Als u kiest voor rentemiddeling of renteafkoop, past u ook uw rente aan. Heeft u de wijziging voor de 20e van de maand doorgegeven via mijnFlorius? Dan kan de nieuwe rente vanaf de eerste van volgende maand ingaan. Als u de wijziging later heeft doorgegeven, dan gaat het nieuwe rentepercentage een maand later in.

Als u uw hypotheekvorm aanpast, kan het bedrag dat we van uw rekening afschrijven, anders zijn dan u verwacht.

Door eenmalige omzettingskosten
Als u uw hypotheek aanpast, betaalt u hiervoor omzettingskosten. Wat u precies betaalt, hangt af van de manier waarop u de aanpassing heeft gedaan. De kosten worden apart van uw rekening afgeschreven. Meestal gaat het om een bedrag van € 150 of € 400.

Doordat u maandelijks (meer) gaat aflossen
Een Aflossingsvrije Hypotheek lost u pas af aan het einde van de looptijd, in één keer. Tot die tijd betaalt u maandelijks alleen rente voor uw hypotheek. Als u uw Aflossingsvrije Hypotheek heeft omgezet naar een Lineaire of Annuïteiten Hypotheek, gaat u vanaf dat moment maandelijks ook aflossen. U betaalt dan maandelijks rente en aflossing. Het maandbedrag is dan hoger dan u gewend was bij de Aflossingsvrije Hypotheek.

Omdat uw opgebouwde waarde nog niet is overgemaakt
Om uw hypotheek af te lossen, bouwt u soms waarde op in een verzekering of beleggingsrekening die bij uw hypotheek hoort. Dat is bijvoorbeeld zo bij een Leven Hypotheek, beleggingshypotheek of Spaar Hypotheek. Heeft u er bij de omzetting voor gekozen om het geld dat in de verzekering zat, of op de beleggingsrekening stond, af te lossen op uw hypotheek? Dan kan uw maandbedrag hierdoor lager worden. Maar, soms duurt het even voordat de aflossing is gedaan en verwerkt. Hierdoor is uw maandbedrag tijdelijk nog hoger dan u had verwacht. Vanaf het moment dat de aflossing is verwerkt, gaat uw maandbedrag omlaag zoals we met u hebben afgesproken.

Als u uw hypotheek helemaal heeft terugbetaald, hoeft u niet meer voor uw hypotheek te betalen. Als we toch nog steeds een bedrag van uw rekening afschrijven voor uw hypotheek, kan dit komen doordat er nog een spaarverzekering of bankspaarrekening bestaan die hoorden bij de hypotheek die u heeft terugbetaald.

U betaalt nog voor uw spaarverzekering of bankspaarrekening
Als u de waarde van de spaarverzekering of bankspaarrekening niet heeft gebruikt voor het aflossen van de hypotheek, dan blijven ze nog bestaan totdat u de opdracht geeft om het geld dat erop staat, uit te betalen. Tot die tijd betaalt u maandelijks premie of inleg.

Goed om te weten: als u de waarde van uw spaarverzekering of uw bankspaarrekening niet gebruikt voor het aflossen van uw hypotheek, kan dit gevolgen voor de belasting die u moet betalen. Bespreek dit met een belastingadviseur of de Belastingdienst.

Als het bedrag zelfs hoger is dan u gewend bent
De maandelijkse premie of inleg kunnen zelfs hoger worden dan u gewend was toen u uw hypotheek nog had. Dit komt doordat de rente niet meer is gekoppeld aan de hypotheekrente. Hierdoor gaat de rente vaak omlaag, en de premie of inleg juist omhoog.

Geen spaarverzekering of bankspaarrekening (meer)?
En is er toch nog geld van uw rekening afgeschreven nadat u uw hypotheek volledig heeft afgelost? Neem dan contact met ons op. 

Een aanpassing aan uw Bankspaar of Spaar Hypotheek kan gevolgen hebben voor uw maandbedrag. De volgende situaties zijn mogelijk.

Als uw rente is verlaagd
Als uw hypotheekrente omlaag gaat, verwacht u misschien dat u maandelijks een lager bedrag voor uw hypotheek gaat betalen. Bij een Bankspaar of Spaar Hypotheek is dit niet altijd zo. Dit komt doordat de rente die u ontvangt op uw bankspaarrekening of voor uw spaarverzekering, ook omlaag gaat. Maar we moeten er wel voor zorgen dat u voldoende spaart om uw hypotheek af te lossen aan het einde van de looptijd. Daarom gaat het bedrag dat u maandelijks stort op uw bankspaarrekening of inlegt in uw spaarverzekering, omhoog. Hierdoor is het maandbedrag dat u gaat betalen mogelijk anders dan u had verwacht.

Als u extra heeft afgelost
Wanneer u een extra aflossing doet op uw Bankspaar of Spaar Hypotheek, gaat uw schuld omlaag. Dit betekent dat u minder geld hoeft te sparen op de bankspaarrekening of in de spaarverzekering, om straks uw hypotheek mee terug te kunnen betalen. Ook betekent het dat u een lager bedrag aan rente betaalt. Hierdoor kan het gebeuren dat uw maandbedrag omlaag gaat als u extra aflost.

Als u de looptijd heeft ingekort
Als u de looptijd van uw Bankspaar of Spaar Hypotheek laat inkorten, verandert ook de einddatum van uw bankspaarrekening of in uw spaarverzekering. Op deze nieuwe einddatum moet er voldoende gespaard zijn om uw hypotheek af te lossen. Soms is het nodig om hiervoor het bedrag te verhogen dat u maandelijks stort op uw bankspaarrekening of inlegt in uw spaarverzekering.

Hierdoor kan uw maandbedrag omlaag gaan. Een extra betaling kan een extra aflossing zijn. Of een storting of inleg in een verzekering of rekening die bij uw hypotheek hoort.

Is uw maandbedrag nog niet omlaag gegaan terwijl u dit wel had verwacht? De datum waarop u uw extra betaling doet, bepaalt wanneer uw nieuwe maandbedrag ingaat. Doet u uw extra betaling uiterlijk 7 kalenderdagen voor het einde van de maand? Dan betaalt u uw nieuwe maandbedrag vanaf de eerstvolgende maand. Doet u uw extra betaling later? Dan betaalt u nog 1 keer uw oude maandbedrag. Uw nieuwe maandbedrag betaalt u dan een maand later.

Bijvoorbeeld:

  • Doet u uw extra betaling op 24 maart? Dan betaalt u uw nieuwe maandbedrag vanaf 1 april.
  • Doet u uw extra betaling op 25 maart? Dan betaalt u uw nieuwe maandbedrag vanaf 1 mei.

Gaat uw nieuwe maandbedrag een maand later in? Dan betaalt u hierdoor mogelijk te veel rente. Deze rente lossen we af op uw hypotheek waardoor uw schuldrest (nog) iets omlaag gaat. Of we maken het bedrag over naar de rekening waarvan we uw hypotheek afschrijven.

Als u een bouwdepot heeft voor nieuwbouw, dan is het bedrag dat wij afschrijven soms lager dan het afgesproken maandbedrag voor uw hypotheek. Dit komt doordat u van ons rente ontvangt over het bedrag dat u nog over heeft in uw bouwdepot. De rente die u van ons ontvangt, trekken wij af van het maandbedrag voor uw hypotheek. Hierdoor is het maandbedrag lager. Hoeveel rente u ontvangt, ziet u maandelijks in uw 'overzicht bouwdepot' in mijnFlorius.

Als u uw hypotheek verhoogt, gaat het maandbedrag dat u betaalt vaak omhoog. Het bedrag dat u betaalt staat in de brief met betaalafspraken die u heeft ontvangen. Is het bedrag toch anders dan u had verwacht? Dan geldt voor u de uitleg bij punt 1 'Dit is de eerste keer dat u uw hypotheek betaalt'. Want u betaalt voor de eerste keer voor uw verhoogde hypotheek.

Meer informatie

Staat uw situatie er niet bij?

Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur. En op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Antwoord op veelgestelde vragen

Heeft u een andere vraag over uw hypotheek? Bekijk onze antwoorden op veelgestelde vragen.

Minder betalen voor uw hypotheek

Een hypotheek sluit u meestal voor 30 jaar af. Maar dat betekent niet dat u in de tussentijd niets kan wijzigen. Zo kan het mogelijk zijn om uw maandbedrag te verlagen als de rentevastperiode eindigt en soms ook al tijdens uw rentevastperiode. Lees meer over de mogelijke kosten en voordelen.