Een ander maandbedrag - Florius Hypotheken

Een ander bedrag dan je verwacht

Is het bedrag dat we van je rekening afschrijven anders dan je verwacht? Of krijg je een brief waarin een ander bedrag staat dan je verwacht? Dan vraag je je vast af hoe dit zit. We leggen het graag aan je uit. 

Wat betaal je maandelijks?

Wil je weten welk maandbedrag je normaal gesproken voor je hypotheek betaalt? Dat staat in de brief met betaalafspraken die je van ons hebt gekregen kort nadat je je hypotheek afsloot of aanpaste. Je vindt het maandbedrag ook in mijnFlorius. Behalve als je een extra betaling voor je hypotheek hebt gedaan; dan duurt het soms even voordat het maandbedrag in mijnFlorius is aangepast.

Man met verhuisdoos op trap

Wat betaal je maandelijks?

Wil je weten welk maandbedrag je normaal gesproken voor je hypotheek betaalt? Dat staat in de brief met betaalafspraken die je van ons hebt gekregen kort nadat je je hypotheek afsloot of aanpaste. Je vindt het maandbedrag ook in mijnFlorius. Behalve als je een extra betaling voor je hypotheek hebt gedaan; dan duurt het soms even voordat het maandbedrag in mijnFlorius is aangepast.

Mogelijke oorzaken - kies je situatie

Waarom je maandbedrag eenmalig afwijkt, hangt af van je situatie. Hieronder zie waarom je maandbedrag anders kan zijn dan je verwacht.

De eerste keer dat je voor je hypotheek betaalt, schrijven we vaak een ander bedrag van je rekening dan het vaste maandbedrag dat je gaat betalen. Dit bedrag kan lager zijn dan je verwacht, of juist hoger.

Als het bedrag lager is dan je verwacht
Dan komt dit doordat je deze eerste keer alleen rente betaalt en geen aflossing. De rente betaal je voor de periode vanaf de dag dat je bij de notaris je handtekening zette tot het einde van die maand.

Als het bedrag hoger is dan je verwacht
Dan komt dit doordat je deze eerste keer voor 2 periodes tegelijk betaalt:

  • Een bedrag voor de periode vanaf de dag dat je bij de notaris je handtekening zette tot het einde van die maand. Voor deze periode betaal je alleen rente.
  • Een bedrag voor de eerste hele maand dat je je hypotheek hebt. Voor deze periode betaal je het hele maandbedrag, zoals je hierna elke maand gaat doen.

Voorbeeld
Stel, je zet bij de notaris je handtekening onder de hypotheekakte op 15 januari. Dan schrijven we pas eind februari voor het eerst geld van je rekening. Je betaalt op dat moment 2 bedragen tegelijk: rente over de periode van 15 januari tot 1 februari en voor de hele maand februari rente en aflossing.

Een aanpassing aan je Bankspaar of Spaar Hypotheek kan gevolgen hebben voor je maandbedrag. De volgende situaties zijn mogelijk:

Als je rente is verlaagd
Als je hypotheekrente omlaag gaat, verwacht je misschien dat je maandelijks een lager bedrag voor je hypotheek gaat betalen. Bij een Bankspaar of Spaar Hypotheek is dit niet altijd zo. Dit komt doordat de rente die je ontvangt op je bankspaarrekening of voor je spaarverzekering, ook omlaag gaat. Maar we moeten er wel voor zorgen dat je voldoende spaart om je hypotheek af te lossen aan het einde van de looptijd. Daarom gaat het bedrag dat je maandelijks stort op je bankspaarrekening of inlegt in je spaarverzekering, omhoog. Hierdoor is het maandbedrag dat je gaat betalen mogelijk anders dan je had verwacht.

Als je extra hebt afgelost
Wanneer je een extra aflossing doet op je Bankspaar of Spaar Hypotheek, gaat je schuld omlaag. Dit betekent dat je minder geld hoeft te sparen op de bankspaarrekening of in de spaarverzekering, om straks je hypotheek mee terug te kunnen betalen. Ook betekent het dat je een lager bedrag aan rente betaalt. Hierdoor kan het gebeuren dat je maandbedrag omlaag gaat als je extra aflost.

Als je de looptijd hebt ingekort
Als je de looptijd van je Bankspaar of Spaar Hypotheek laat inkorten, verandert ook de einddatum van je bankspaarrekening of spaarverzekering. Op deze nieuwe einddatum moet er voldoende gespaard zijn om je hypotheek af te lossen. Soms is het nodig om hiervoor het bedrag te verhogen dat je maandelijks stort op je bankspaarrekening of inlegt in je spaarverzekering.

Als je een bouwdepot hebt voor nieuwbouw, dan is het bedrag dat wij afschrijven soms lager dan het afgesproken maandbedrag voor je hypotheek. Dit komt doordat je van ons rente ontvangt over het bedrag dat je nog over hebt in je bouwdepot. De rente die je van ons ontvangt, trekken wij af van het maandbedrag voor je hypotheek. Hierdoor is het maandbedrag lager. Hoeveel rente je ontvangt, zie je maandelijks in je 'overzicht bouwdepot' in mijnFlorius.

Hierdoor kan Je maandbedrag omlaag gaan. Een extra betaling kan een extra aflossing zijn. Of een storting of inleg in een verzekering of rekening die bij je hypotheek hoort.

Is je maandbedrag nog niet omlaag gegaan terwijl je dit wel had verwacht? De datum waarop je je extra betaling doet, bepaalt wanneer je nieuwe maandbedrag ingaat. Doe je jouw extra betaling uiterlijk 7 kalenderdagen voor het einde van de maand? Dan betaal je je nieuwe maandbedrag vanaf de eerstvolgende maand. Doe je je extra betaling later? Dan betaal je nog 1 keer je oude maandbedrag. Je nieuwe maandbedrag betaal je dan een maand later.

Bijvoorbeeld:

  • Doe je je extra betaling op 24 maart? Dan betaal je jouw nieuwe maandbedrag vanaf 1 april.
  • Doe je je extra betaling op 25 maart? Dan betaal je jouw nieuwe maandbedrag vanaf 1 mei.

Gaat je nieuwe maandbedrag een maand later in? Dan betaal je hierdoor mogelijk te veel rente. Deze rente lossen we af op je hypotheek waardoor je schuldrest (nog) iets omlaag gaat. Of we maken het bedrag over naar de rekening waarvan we je hypotheek afschrijven.

Als je je hypotheek helemaal hebt terugbetaald, hoef je deze niet meer te betalen. Als we toch nog steeds een bedrag van je rekening afschrijven voor je hypotheek, kan dit komen doordat er nog een spaarverzekering of bankspaarrekening bestaat die hoorde bij de hypotheek die je hebt terugbetaald.

Je betaalt nog voor je spaarverzekering of bankspaarrekening
Als je de waarde van de spaarverzekering of bankspaarrekening niet hebt gebruikt voor het aflossen van de hypotheek, blijft dit nog bestaan totdat je de opdracht geeft om het geld dat erop staat, uit te betalen. Tot die tijd betaal je maandelijks premie of inleg.

Goed om te weten: als je de waarde van je spaarverzekering of bankspaarrekening niet gebruikt voor het aflossen van je hypotheek, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen. Bespreek dit met een belastingadviseur of de Belastingdienst.

Als het bedrag zelfs hoger is dan je gewend bent
De maandelijkse premie of inleg kunnen zelfs hoger worden dan je gewend was toen je je hypotheek nog had. Dit komt doordat de rente niet meer is gekoppeld aan de hypotheekrente. Hierdoor gaat de rente vaak omlaag, en de premie of inleg juist omhoog.

Geen spaarverzekering of bankspaarrekening (meer)?
En is er toch nog geld van je rekening afgeschreven, nadat je je hypotheek volledig hebt afgelost? Neem dan contact met ons op. 

Als je je hypotheek verhoogt, gaat het maandbedrag dat je betaalt vaak omhoog. Het bedrag dat je betaalt staat in de brief met betaalafspraken die je hebt ontvangen. Is het bedrag toch anders dan je had verwacht? Dan geldt voor jou de uitleg bij punt 1 'Dit is de eerste keer dat je je hypotheek betaalt'. Want je betaalt voor de eerste keer voor je verhoogde hypotheek.

Als je je hypotheekvorm aanpast, kan het bedrag dat we van je rekening afschrijven, anders zijn dan je verwacht.

Door eenmalige omzettingskosten
Bij aanpassing van je hypotheek betaal je omzettingskosten. Wat je precies betaalt, hangt af van de manier waarop je de aanpassing hebt gedaan. De kosten worden apart van je rekening afgeschreven. Meestal gaat het om een bedrag van € 150 of € 400.

Doordat je maandelijks (meer) gaat aflossen
Een Aflossingsvrije Hypotheek los je pas af aan het einde van de looptijd, in 1 keer. Tot die tijd betaal je maandelijks alleen rente voor je hypotheek. Als je je Aflossingsvrije Hypotheek hebt omgezet naar een Lineaire of Annuïteiten Hypotheek, ga je vanaf dat moment maandelijks ook aflossen. Je betaalt dan maandelijks rente en aflossing. Het maandbedrag is dan hoger dan je gewend was bij de Aflossingsvrije Hypotheek.

Omdat je opgebouwde waarde nog niet is overgemaakt
Om je hypotheek af te lossen, bouw je soms waarde op in een verzekering of beleggingsrekening die bij je hypotheek hoort. Dat is bijvoorbeeld zo bij een Leven Hypotheek, Beleggingshypotheek of Spaar Hypotheek. Heb je er bij de omzetting voor gekozen het geld dat in de verzekering zat, of op de beleggingsrekening stond, af te lossen op je hypotheek? Dan kan je maandbedrag hierdoor lager worden. Maar soms duurt het even voordat de aflossing is gedaan en verwerkt. Hierdoor is je maandbedrag tijdelijk nog hoger dan je had verwacht. Vanaf het moment dat de aflossing is verwerkt, gaat je maandbedrag omlaag zoals we met je hebben afgesproken.

Als je je rente aanpast, verandert je maandbedrag. Je nieuwe rente geldt vanaf de 1e dag van de maand nadat wij je verzoek hebben verwerkt. Het nieuwe maandbedrag dat bij de nieuwe rente hoort, schrijven we voor de 1e keer af op de laatste werkdag van de maand. Je kan je rente op verschillende manieren hebben aangepast.

Door je risico-opslag opnieuw te laten berekenen
Heb je ons gevraagd om je risico-opslag opnieuw te berekenen? Dan kan hierdoor je rente worden aangepast. De nieuwe rente geldt vanaf de 1e dag van de maand nadat je het verzoek bij ons hebt ingediend. Als je risico-opslag is aangepast, ontvang je van ons een nieuw leningoverzicht.

Als je nieuwe rentevastperiode is ingegaan (renteherziening)
Minimaal 3 maanden voor de datum dat je rentevastperiode eindigt, ontvang je van ons een renteaanbod. Als je niet op ons aanbod reageert, gaat automatisch de nieuwe rentevastperiode in met de rente uit ons renteaanbod.

Als je rentemiddeling of renteafkoop hebt gedaan
Kies je voor rentemiddeling of renteafkoop, pas dan ook je rente aan. Heb je de wijziging voor de 20e van de maand doorgegeven via mijnFlorius? Dan kan de nieuwe rente vanaf de 1e van volgende maand ingaan. Als je de wijziging later hebt doorgegeven, dan gaat het nieuwe rentepercentage een maand later in.

Meer informatie

Staat je situatie er niet bij?

Neem dan contact met ons op. Je kan ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur. En op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Antwoord op veelgestelde vragen

Heb je een andere vraag over je hypotheek? Bekijk onze antwoorden op veelgestelde vragen.

Minder betalen voor je hypotheek

Een hypotheek sluit je meestal voor 30 jaar af. Maar dat betekent niet dat je in de tussentijd niets kan wijzigen. Zo kan je mogelijk je maandbedrag verlagen als de rentevastperiode eindigt en soms ook al tijdens je rentevastperiode. Lees meer over de mogelijke kosten en voordelen.