​Voorbeelden berekening vergoeding vervroegd aflossen

Stel: in een kalenderjaar doet u een extra aflossing van EUR 50.000. Deze EUR 50.000 komt niet uit eigen middelen. In hetzelfde kalenderjaar heeft u al eerder EUR 10.000 afgelost (zonder dat u een vergoeding betaalt heeft, maar niet afkomstig uit eigen middelen).

​U wilt per 1 juni een b​​edrag aflossen van ​​​ EUR 50.000​
​U mag zonder een vergoeding te betalen elk kalenderjaar een bedrag aflossen van* ​EUR 25.000
​In het lopende kalenderjaar heeft u al afg​elost een bedr​ag van ​EUR 10.000
​Uw resterende saldo waarover u geen vergoeding hoeft te betalen in het kalenderjaar is nog EUR 15.000 -/-​
​De vergoeding wordt berekend over​ ​EUR 35.000

* de oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel in dit voorbeeld was EUR 250.000.​

2. Vergelijkingsrente bepalen

U heeft een Florius hypotheek en u lost EUR 50.000 (uit stap 1) op een bepaald leningdeel af. De huidige rente van uw destijds afgesloten 10-jaars vaste rente is bijvoorbeeld 3,75% en de extra aflossing doet u na 3 jaar en 4 maanden. De resterende rentevastperiode is nog 6 jaar en 8 maanden. Een rentevastperiode van 6 jaar en 8 maanden biedt Florius niet aan. Daarom kijkt Florius naar de naast langere en de naast kortere rentevastperiodes, die het dichtstbij uw nog resterende rentevastperiode liggen. De vergelijkingsrente is gebaseerd op de rentes die wij op onze website publiceren. De naast langere rentevastperiode is 7 jaar vast. De rente die bij deze rentevastperiode hoort is 3,50%. De naast kortere rentevastperiode is in dit geval 6 jaar. De rente die bij deze rentevastperiode hoort is 3,40%. De rente die Florius op dat moment gebruikt als vergelijkingsrente is 3,50%. De hoogste van de twee geselecteerde rentevastperiodes.

3. Bedrag van het renteverschil bepalen - Voorbeeld bij niet-aflossende hypotheekvormen

U heeft een aflossingsvrij leningdeel en uw huidige rentepercentage is 3,75%. De resterende looptijd van de rentevastperiode is 6 jaar en 8 maanden (dit is 80 maanden). Het bedrag waarover de vergoeding wordt berekend is een bedrag van EUR 35.000 en de vergelijkingsrente is 3,50%. De berekening van het renteverlies gaat als volgt:

​​

​​​ (​aflosvrij) ​​Rentebetaling o.b.v. uw huidige rente van 3,75% ​Rentebetaling o.b.v. vergelijkingsrente van 3,50%
​Maand 1 ​EUR 35.000 ​EUR 109,38 ​EUR 102,08
​Maand 2 ​EUR 35.000 ​EUR 109,38 EUR 102,08​
​Maand 3  ​EUR 35.000 ​EUR 109,38 ​EUR 102,08
​Totaal ​EUR 8.750​ ​​EUR 8.166,67


​Het renteverlies bedraagt EUR 8.750 min EUR 8.166,67 = EUR 583,33.


​Stap 4 - De contante waarde berekenen

​Aflossingsvrije Hypotheek

EUR 583,33 contant gemaakt met een resterende renteperiode van 80 maanden en een vergelijkingsrente van 3,50% is een bedrag van EUR 518. 


Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw onafhankelijke hypotheekadviseur.


Meer informatie

Berekening vergoedin​g bij aflossen hypotheek of rente afkoop 

Extra aflossen 

Rekenhulp extra aflossen ​​