Vergoeding berekenen bij aflossen hypotheek of rente afkoop

Stel: U overweegt om uw hypotheek te wijzigen of af te lossen. Bijvoorbeeld omdat u uw hypotheek oversluit naar een andere geldverstrekker. Dan moet u hier misschien een vergoeding voor betalen. Hieronder legt Florius stap voor stap uit hoe de berekening van de vergoeding werkt. Daarbij maken we gebruik van voorbeelden. Aan deze voorbeelden kunt u geen rechten ontlenen. Neem voor uw persoonlijke situatie contact op met een onafhankelijke hypotheekadviseur.


Let op: In bepaalde situaties kunt u zonder dat u een vergoeding hoeft te betalen aflossen. ​

​​

Voortaan spreken wij over ‘vergoeding’ in plaats van ‘boete’

In juli 2016 is nieuwe regelgeving voor hypothecaire financiering in werking getreden, de MCD. Hierdoor zijn de regels veranderd over de vergoeding die hypotheekaanbieders bij consumenten in rekening mogen brengen bij vervroegde aflossing van hypotheken. Op 20 maart 2017 heeft de AFM een leidraad gepubliceerd waarin deze regels zijn aangescherpt. 

De MCD verbiedt het om boetes in rekening te brengen. Dit doen we ook niet, maar we hanteren wel de term boete. Overal waar we in uitingen de term 'boete' hanteren, vervangen wij dit door ‘vergoeding’. Het kost tijd om dit goed en zorgvuldig te doen. Daarom ziet u de komende periode zowel de term ‘boete’ als ‘ vergoeding’ terug op de websites en correspondentie die u van ons ontvangt.

Waarom moet u een vergoeding betalen?

Als u bij Florius een hypotheek afsluit, kunt u uit verschillende rentevormen kiezen. U legt voor een afgesproken tijd een rentepercentage vast. Deze afgesproken tijd noemen we de rentevastperiode. Op basis van deze afspraak moet Florius ook verplichtingen aangaan om geld aan te trekken voor uw lening. Lost u extra af of breekt u uw rentevastperiode tussentijds af? Dan krijgt Florius over de resterende looptijd van de rentevastperiode niet meer de verwachte rente-inkomsten van u. Door het in rekening brengen van een vergoeding compenseert Florius dit verlies aan rente-inkomsten.

Hoe wordt de vergoeding berekend?

Als u een vergoeding moet betalen, dan ontvangt u per leningdeel van uw hypotheek een specificatie van de vergoeding.

  1. over welk deel van de lening (het leningdeel) u een vergoeding moet betalen;  
  2. wat de vergelijkingsrente is en hoe deze wordt bepaald;
  3. wat het renteverschil is;
  4. hoe het renteverlies wordt gecorrigeerd.

Let op: Het kan zijn dat Florius in het verleden andere afspraken met u heeft gemaakt voor het bepalen van de vergoeding of de vergelijkingsrente. Deze afspraken staan in de voorwaarden die destijds door u zijn geaccepteerd.Zijn deze afspraken of een deel daarvan gunstiger voor u, dan passen wij deze afspraken toe.


1. Over welk deel van de lening (het leningdeel) betaalt u een vergoeding?

De vergoeding wordt berekend over het bedrag dat u wil aflossen verminderd met het bedrag dat u van het betreffende leningdeel per kalenderjaar zonder vergoeding kunt aflossen (boetevrije bedrag). Hierbij houden we rekening met eventueel eerdere extra aflossingen, die in het (lopende) kalenderjaar hebben plaatsgevonden. Het bedrag waarover u een vergoeding moet betalen is ook afhankelijk van de hypotheekvorm die u heeft. Bij een Annuïteiten Hypotheek en Lineaire Hypotheek daalt uw schuld elke maand. Daarom daalt het bedrag dat u maandelijks aan rente moet betalen. Bij een (bank)spaarhypotheek houden we naast de toekomstige inleg ook nog rekening met de waarde die u op het moment van aflossen heeft opgebouwd in uw spaarpolis of bankspaarrekening.​​

Bekijk het rekenvoorbeeld 

2. Wat is de vergelijkingsrente en hoe wordt dit bepaald?

Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijkt Florius naar:


De vergelijkingsrente is gebaseerd op de rentes die Florius op het moment van de berekening van de vergoeding (actief) aanbiedt. Deze rentes staan gepubliceerd op onze website. Florius bepaalt eerst hoe lang uw resterende rentevastperiode nog loopt. Daarna kijkt Florius of deze resterende looptijd gelijk is aan een rentevastperiode die wij aanbieden. Als dat zo is, dan rekent Florius met het rentepercentage van die rentevastperiode. Biedt Florius deze (resterende) rentevastperiode niet (meer) aan? Dan kijkt Florius naar de aangeboden langere en kortere rentevastperiode, die het dichtst bij uw resterende rentevastperiode liggen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente gebruikt Florius de hoogste rente (bij de van toepassing zijnde risicoklasse) van deze twee rentevastperiodes. Dit is in uw voordeel. Een hogere vergelijkingsrente betekent namelijk een lagere vergoeding.


3. Hoe wordt het renteverschil bepaald?

Om het renteverschil in euro’s te bepalen maakt Florius een berekening van de rente die u nog aan ons had moeten betalen. Dit doen wij tot het einde van uw huidige rentevastperiode. Of van de resterende looptijd van het leningdeel als deze korter is. Deze berekening maken wij op basis van uw huidige rentepercentage en op basis van de vastgestelde vergelijkingsrente uit stap 2 en is afhankelijk van uw hypothee​kvorm. Het verschil tussen deze twee bedragen is het bedrag dat wij niet meer (zouden) ontvangen. Dit noemen wij ook wel het renteverlies.​

Bekijk het rekenvoorbeeld 

4. Correctie renteverlies (uit stap 3) 

Het is stap 3 bepaalde renteverlies wordt in uw voordeel gecorrigeerd met de contante waarde berekeningsmethode. Kortgezegd is de contante waarde de huidige waarde van een bedrag dat Florius pas na een bepaalde periode zou krijgen. De contante waarde berekenen wij met de resterende rentevastperiode (of met de resterende looptijd als deze korter is) en de vergelijkingsrente.

Bekijk het rekenvoorbeeld ​

​​

Heeft u nog vragen over de een te betalen vergoeding?

Neem dan contact op met een medewerker van Florius: 033 - 752 50 00. We helpen u graag op werkdagen van 08.30 uur tot 21.00 uur. Of stel uw vraag per e-mail: service@florius.nl.​


Meer informatie

Extra aflossen 

Rekenhulp extra aflossen ​​​​